αρχική σελίδα(εκτυπώστε τη σελίδα αυτή ή αν δεν έχετε εκτυπωτή κάντε τη αποθήκευση στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας)

 

 

Ο Παύλος γίνεται χριστιανός
1.Συμπληρώνω το κείμενο με τις λέξεις που λείπουν:
Ο Παύλος πριν γίνει χριστιανός ήταν φανατικός……………………………..Το όνομά του πριν ονομαστεί Παύλος ήταν ………………………..ή ………………………………………Πηγαίνοντας να κυνηγήσει τους Χριστιανούς συνέβη κάτι απροσδόκητο και έχασε το ……………..του για …………..ημέρες.

2.Βάζω τα γεγονότα στη σειρά με αριθμούς:
Ο  Σαούλ βαπτίζεται από τον Ανανία
Ο Ανανίας κατευθύνεται στο σπίτι που έμενε ο Σαούλ.
Ένα λαπροό φως άστραψε γύρω από το Σαούλ.
Ο Σαούλ κατευθύνθηκε προς τη Δαμασκό.
Ο Σαούλ οδηγείται στο σπίτι του Ιούδα.
Μια φωνή απευθύνεται προς το Σαούλ.

3. Κάνω την αντιστοίχηση:


Σαούλ

Βάπτισε τον Παύλο

Παύλος

Διώκτης των χριστιανών

Ανανίας

Το νέο όνομα

Φως και βοή

Παρουσία του θεού

αρχή

αρχική σελίδασελίδα των ασκήσεων