αρχική σελίδα

 

εκτυπώστε τη σελίδα αυτή ή αν δεν έχετε εκτυπωτή κάντε τη αποθήκευση στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας

 

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΕΣ ΑΣΚΗΣΕΙΣ ΣΤΑ ΚΛΑΣΜΑΤΑ

1.Μετατρέπω τους μεικτούς σε κλάσματα:

2και3/4=                                 4και5/8=                                    6και2/5=

2.Να μετατρέψεις τα κλάσματα σε μεικτούς:

15/2=                              17/6=                                       25/4=

3. Φτιάχνω ισοδύναμα κλάσματα:
α) με πολλαπλασιασμό:
2/3=
β) με διαίρεση:
20/100                   
                                               

4.Μεγαλώνω 4 φορές τα παρακάτω κλάσματα:
3/5=                          4/7=

 

5.Μικραίνω 3 φορές τα παρακάτω κλάσματα:
9/12=                         15/20=

6.Από τους 48 επιβάτες ενός λεωφορείου τα 4/6 ήταν άντρες και γυναίκες και οι υπόλοιποι παιδιά. Πόσοι ήταν οι άντρες με τις γυναίκες και πόσα τα παιδιά;

 

 

7.Η  Δέσποινα αγόρασε 7/8 του κιλού σταφύλια. Πόσα ευρώ πλήρωσε, αν το 1/4 του κιλού κοστίζει 2,60 €

 

 

8.Συμπληρώνω τις ισότητες:
1/6+…=1                      1/2+…=2                 3/5+…..=3

5/6=…/30                   4/7=12/…              8/24=…/6

 

9.Υπολογίζω:
3,08Χ10=                                                     0,64 : 100=
7,358Χ1000=                                                1,2 : 1000=

 

10. Μετατρέπω τα παρακάτω κλάσματα σε δεκαδικούς:

 

4/6=                      9/12=                     25/50=

 

11. Τα 7/10 του κιλού κοστίζουν  3,29 € . Πόσο κοστίζει το 1 κιλό;

 

 

 

αρχή της σελίδας

αρχική σελίδασελίδα των ασκήσεων