Τα κλσματα-ΚΑΝΟΝΕΣ
1.   Το κλσμα εκφρζει το ακριβς πηλκο μιας διαρεσης: της διαρεσης του αριθμητ με τον παρονομαστ του κλσματος
              6/7=6:7

2.   Οι δεκαδικο αριθμο γρφονται και ως δεκαδικ κλσματα
0,5=5/10               0,23=23/100
                      
3.  Αφο κθε κλσμα εναι μα διαρεση, μετατρπω  να κλσμα σε δεκαδικ αριθμ αν διαιρσω τον αριθμητ  με τον παρονομαστ .
 
4.   Δο περισστερα κλσματα λγονται ισοδναμα σα ταν χουν την δια  αξα αλλ διαφορετικος ρους .
 
5.   Για να φτιξω ισοδναμα κλσματα με να αρχικ κλσμα , πολλαπλασιζω διαιρ αριθμητ και παρονομαστ με τον ΙΔΙΟ αριθμ.
 
6.   Για να απλοποισω(να μικρνω δηλαδ τους ρους του) να κλσμα ΔΙΑΙΡΩ τον αριθμητ και τον παρονομαστ του με τον  ΙΔΙΟ αριθμ
 
7.Ο Αριθμητς και ο παρονομαστς λγονται ροι του κλσματος

8.   Ανγωγο λμε το κλσμα που δεν απλοποιεται λλο. Πχ  2/3 ,5/6
 
9.   να κλσμα εναι γνσιο, εναι δηλαδ μικρτερο απ το 1 ταν ο αριθμητς του εναι μικρτερος  απ τον παρονομαστ του . πχ  2/3
                                                  
10.να κλσμα εναι σο με το 1 ταν ο αριθμητς εναι σος   με τον παρονομαστ του. Πχ 4/4 , 2/2
 
11.        να κλσμα εναι καταχρηστικ, δηλαδ μεγαλτερο απ το 1, ταν ο αριθμητς του εναι μεγαλτερος απ τον παρονομαστ του. ΠΧ 5/4, 3/2
                                
12.   Μεικτς λγεται ο αριθμς που χει και ακραιο μρος και κλασματικ μρος πχ 4 ¾=

 13. Μετατρπω μεικτ σε κλσμα: πολλαπλασιζω τον παρονομαστ με τον ακραιο και προσθτω τον αριθμητ . Αυτν τον αριθμ τον βζω αριθμητ του νου κλσματος. Παρονομαστ αφνω τον διο . πχ
4 ¾= 4χ4=16 16+3=19    19/4


 14.Μετατρπω καταχρηστικ κλσμα σε μεικτ : Διαιρ τον αριθμητ με τον παρονομαστ. Το πηλκο της διαρεσης εναι το ακραιο μρος του μεικτο, αριθμητς του κλσματος το υπλοιπο και παρονομαστς  ο διος (δηλ. ο διαιρτης )
  Πχ 11/4=2 ¾ Το κλσμα εναι η διαρεση 11 :4 = 2(πηλκο)και υπλοιπο 3


  15 .Ομνυμα λγονται τα κλσματα που χουν τον διο παρονομαστ        εν ετερνυμα αυτ που χουν διαφορετικ παρονομαστ.