αρχική σελίδα

εκτυπώστε τη σελίδα αυτή ή αν δεν έχετε εκτυπωτή κάντε τη αποθήκευση στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας

 

 

Επαναληπτικό μάθημα στα μαθηματικά

Γεωμετρικά στερεά

1.Τι γεωμετρικό στερεό σας θυμίζει;

 

2.Χρωματίστε μια έδρα του κύβου

 

3.χρωματίστε μια ακμή του κύβου

 

4.Οι ακμές ενός κύβου είναι όλες μαζί 144 εκατοστά. Πόσα εκ. είναι η μία ακμή;

 

 

5. Φτιάχνω ένα ευθύγραμμο τμήμα ΕΖ=3εκ.

 

 

6.Φτιάχνω μια ημιευθεία Τχ

 

 

7.Φτιάχνω μια ευθεία (ο)

 

 

 

 

8.Φτιάχνω μία ευθεία (ι) και βάζω ένα σημείο Λ έξω από αυτήν.Φέρνω μια κάθετη ευθεία από το σημείο Λ στην ευθεία (ι).

 

 

9.Φτιάχνω ένα ευθύγραμμο τμήμα ΜΝ=6 εκ. Φέρνω τη μεσοκάθετο στο τμήμα αυτό.

 

 

 

 

 

 

10.Κατασκεύασε δύο ευθείες παράλληλες (ι) και (π)

 

 

 

 

 

 

 

12.Φτιάξε δύο τεμνόμενες ευθείες (υ) και (λ)

 

 

 

 

13.Φτιάξε δύο κάθετα τεμνόμενες ευθείες

 

 

 

 

 

 

14.Φτιάχνω μία ευθεία (κ), βάζω δύο σημεία Δ και Σ .Φέρνω κάθετες ευθείες στα σημεία αυτά. Τι είναι μεταξύ τους οι ευθείες αυτές;

 

 

 

 

 

 

 

15.Πόσες γωνίες βλέπεις στο παρακάτω σχέδιο .Να τις ονομάσετε από κάτω:

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………….

 

αρχή της σελίδας

αρχική σελίδασελίδα των ασκήσεων