αρχική σελίδα

 

εκτυπώστε τη σελίδα αυτή ή αν δεν έχετε εκτυπωτή κάντε τη αποθήκευση στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας

 

Κλασματικοί αριθμοί-Δεκαδικά κλάσματα

1.Να γράψεις τους κλασματικούς αριθμούς σαν δεκαδικά κλάσματα όπως στο παράδειγμα:

6/10=0,6 9/100= 2/1000= 7/10=

 

 

75/100= 35/1000= 236/10000= 142/1000=

 

2.Γράψε με μορφή δεκαδικού αριθμού τα παρακάτω:

Τι μέρος του μέτρου είναι:

Τα 6 δεκατόμετρα

Τα 13 εκατοστόμετρα

Τα 7 χιλιοστόμετρα

Τα 25 εκατοστόμετρα

3.Να μετατρέψεις τους δεκαδικούς αριθμούς σε δεκαδικά κλάσματα όπως στο παράδειγμα:

0,35=35/100
0,4=
0,003=
0,015=
0,04=
0,625=

4.Να γράψεις με γράμματα τους παρακάτω δεκαδικούς αριθμούς:

0,4μ.:

0,03μ.

0,006μ.:

0,562μ.:

3,2μ.:

5.Να γράψεις με αριθμητικά ψηφία τους παρακάτω δεκαδικούς αριθμούς:

τρία μέτρα και πέντε εκατοστά του μέτρου:

τέσσερα μέτρα και δύο δέκατα του μέτρου:

είκοσι μέτρα και δεκατρία χιλιοστά του κιλού:

πέντε κιλά και πενήντα χιλιοστά του κιλού:

τριάντα κιλά και πέντε χιλιοστά του κιλού:

πεντακόσια κιλά και έξι δέκατα του κιλού:

6.Αντιστοίχισε το δεκαδικό αριθμό με το αντίστοιχο δεκαδικό κλάσμα:

15,06● 15,60● 15,006●

 

 

1560/100● 15006/1000● 1506/100●

αρχή της σελίδας

αρχική σελίδασελίδα των ασκήσεων