Αρχική σελίδα εκτυπώστε τη σελίδα αυτή ή αν δεν έχετε εκτυπωτή κάντε τη αποθήκευση στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας

Ασκήσεις με κλασματικούς αριθμούς

1.α.Σε ένα καλάθι η γιαγιά είχε 30 δαμάσκηνα. Χρησιμοποίησε το 1/3, για να κάνει κομπόστα. Πόσα δαμάσκηνα έκανε κομπόστα;

 

 

β. Έδωσε το 1/5 στη Στέλλα που της αρέσουν Πόσα δαμάσκηνα πήρε η Στέλλα;

 

 

γ. Πόσα δαμάσκηνα είναι το ½ του 30:

Το 1/6 του 30:

Το 1/15 του 30:

 

2.Ένας ποδηλάτης θέλει να διανύσει μια απόσταση 42 χμ.Έχει διανύσει τα 5/6 της διαδρομής .Πόσα χμ έχει να διανύσει ακόμη;

 

 

 

 

3.Ενώνω σωστά

5/7 ▲

 

 

▲Γνήσια κλάσματα

3/3 ▲

 

 

 

▲Ίσα με την ακέραιη μονάδα

2/4 ▲

 

5/3 ▲

 

7/7 ▲

 

2/8 ▲

 

9/6 ▲

 

 

 

 

▲Καταχρηστικά κλάσματα

 


4.Κάνω το μεικτό κλάσμα όπως στο παράδειγμα:

2 3/5 ==> 2*5+3 ==> 13/5

 

2 ¼

 

3 2/3

 

5 1/6

 

4 2/3

 

3 ¼

 

5.Πόσο είναι ;

Τα 2/4 του έτους;…………….μήνες

 

Τα 2/3 της ώρας………….λεπτά

 

Τα 2/5 του κιλού;……………γραμμάρια

 

Τα 3/10 του χιλιομέτρου;……….μέτρα

 

Τα 3/5 του αιώνα;…………….χρόνια

 

αρχή της σελίδας

αρχική σελίδασελίδα των ασκήσεων