αρχική σελίδα

εκτυπώστε τη σελίδα αυτή ή αν δεν έχετε εκτυπωτή κάντε τη αποθήκευση στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας

 

Οι πράξεις της πρόσθεσης και της αφαίρεσης με πολυψήφιους αριθμούς:

 

 

Ένα εκατομμύριο εφτακόσιες δύο χιλιάδες δεκαοχτώ

 

Τρία εκατομμύρια τράντα χιλιάδες είκοσι τρία

 

Έντεκα εκατομμύρια διακόσιες χιλιάδες τέσσερα

 

Εκατό εκατομμύρια εφτά χιλιάδες εκατόν ένα

 

 

 

αρχή της σελίδας

αρχική σελίδασελίδα των ασκήσεων