αρχική σελίδα1ο Επαναληπτικό μάθημα στην Ιστορία(1η ενότητα)

(εκτυπώστε τη σελίδα αυτή ή αν δεν έχετε εκτυπωτή κάντε τη αποθήκευση στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας)

 

1.Κάνω την αντιστοίχηση
Τυπογραφία                     Καθολική εκκλησία
Συγχωροχάρτια                Διάδοση της Γνώσης
Προτεστάντες                  Εξύμνηση του ανθρώπου
Ουμανισμός                      Μαρτίνος Λούθηρος
2.Γράφω Σ για το σωστό και Λ για το λάθος

 1. Ο Χριστόφορος Κολόμβος κατευθύνεται Ανατολικά και ανακαλύπτει την Αμερική.
 2. Οι ευρωπαίοι ιδρύουν αποικίες και εκμεταλλεύονται τους ιθαγενείς πληθυσμούς.
 3. Η ανακάλυψη της Αμερικής έγινε το 1492
 4. Οι φιλόσοφοι του διαφωτισμού προσπαθούν να βελτιώσουν τον κόσμο με συγκεκριμένες προτάσεις.
 5. Κατά τη γαλλική επανάσταση ο βασιλιά Λουδοβίκος ΙΣΤ΄ κυριαρχεί και την καταστέλλει.

3.Κάνε την αντιστοίχηση:
Μοναρχία                               Διαφωτισμός
Αποικίες                                Βασιλιάς
Ορθός λόγος                          Κατάκτηση νέων χωρών
Ανθρώπινα δικαιώματα        Διαφωτιστής, φιλόσοφος
Γυναίκα                                  Ανάδειξη με τη γαλλική επανάσταση
Ρουσσώ                                   Αποκλείεται στη διακήρυξη των δικαιωμάτων
4.Ακροστοιχίδα του Συντάγματος

 1. Σ   - - - - - - - -
 2. Υ   - - - - - - -
 3. Ν  - - -
 4. Τ  - - -
 5. Α  - - - - - - -
 6. Γ  - - - - - -
 7. Μ  - - - - - - - - - - -
 8. Α  - - - - - - - - - -

Η συγκέντρωση των τριών τάξεων
Γίνονται οι ιθαγενείς
Ανακαλύπτονται……χώρες.
Έτσι ονομάστηκαν οι καινούριες χώρες
Ο λαός ανήκε στην τρίτη…
Ο ουμανισμός τον είχε στο επίκεντρό του
Αδικήθηκε από τη διακύρηξη των δικαιωμάτων του ανθρώπου
Έγινε με τη γαλλική επανάσταση
Ο Κολόμβος, ο Μαγγελάνος και Βάσκο Ντα Γκάμα έκαναν μεγάλες…

5.Γράψε πότε έγινε η Γαλλική επανάσταση. Να αναφέρεις τις τάξεις που υπήρχαν και ότι γνωρίζεις σχετικά.

 

αρχική σελίδασελίδα των ασκήσεων