Αρχική σελίδα

 

Επαναληπτικό μάθημα στην Ιστορία
Ονοματεπώνυμο:……………………………………..


1.Αντιστοίχισε :

 

·  Αυτοκρατορία της Τραπεζούντας

Λατινικά  κράτη         ·

·  Βασίλειο της Θεσσαλονίκης

 

·  Αυτοκρατορία της Νίκαιας

Ελληνικά κράτη         ·

·  Πριγκηπάτο της Αχαϊας

 

·  Δεσποτάτο της Ηπείρου

 

2.Βάλε Σ στις σωστές  και Λ  στις λάθος προτάσεις:


____       Το 1204 μ.Χ. οι Φράγκοι σταυροφόροι άλωσαν την Πόλη.
____       Το 1461μ.Χ. οι Έλληνες την ξαναπήραν.
____       Ο Αλέξιος Στρατηγόπουλος ελευθέρωσε την Πόλη.
____       Ο Αλέξιος Δ΄ ο Άγγελος ήταν ικανός και άξιος αυτοκράτορας.
____       Τα ελληνικά κράτη ενώθηκαν για να νικήσουν τους Φράγκους.

 

3.Υπογράμμισε τη σωστή απάντηση  ( ένα από τα τρία ) :

                Α.Σέρβοι    Β.Βούλγαροι    Γ. Οθωμανοί Τούρκοι

                Α.Σέρβοι     Β.Φράγκοι      Γ. Βούλγαροι

                Α.Σέρβοι    Β.Βούλγαροι     Γ. Βενετοί

                Α.Νορμανδοί    Β.Βενετοί    Γ.Γενοβέζοιαρχική σελίδασελίδα των ασκήσεων