Αρχική σελίδα

 

Επαναληπτικό μάθημα στην Ιστορία
Ονοματεπώνυμο:……………………………………..


1.Κάνε την αντιστοίχιση:


Διοκλητιανός                           ·

·  Διώκτης των Χριστιανών

Μαξέντιος και Κωνσταντίνος  ·

·  Σκέφθηκε την τετραρχία

Λικίνιος και Γαλέριος              ·

·  Δύση

Δέκιος                                      ·

·  Ανατολή

2.Συμπλήρωσε τις προτάσεις με τη λέξη που ταιριάζει:
( διωγμούς , Ανατολή , Μεδιόλανα , Αύγουστος , Κωνσταντίνος , Λικίνιος )
Την εποχή που κυβερνούσε ο  .....................................  γεννήθηκε ο Χριστός. Μερικοί αυτοκράτορες έκαναν  ....................................  ενεντίον των Χριστιανών. Οι γειτονικοί λαοί παραβίαζαν τα σύνορα της αυτοκρατορίας στην  .......................................   και το βορρά.
Το  313 μ. Χ. ο ...................................... και ο .....................................  υπέγραψαν στα ............................................   το διάταγμα της ανεξιθρησκείας.

3.Βάλε Σστη σωστή απάντηση και Λ στην λανθασμένη:
____      Με το σύστημα της τετραρχίας διοικήθηκε καλύτερα η αυτοκρατορία.
____      Οι διωγμοί των Χριστιανών βοήθησαν τη χριστιανική θρησκεία να διαδοθεί.
____      Στο τέλος του 3ου αιώνα η αυτοκρατορία περνούσε μεγάλη κρίση.


4.Αντιστοίχισε κάθε πρόσωπο με τις πράξεις του:

 

·  Έψαχνε την πόλη των τυφλών.

Μ. Κωνσταντίνος   ·

·  Το 330 μ.Χ. εγκαινίασε τη Νέα Ρώμη.

 

·  Ήθελε να βρίσκεται κοντά στα σύνορα.

Βύζαντας                ·

·  Το 657 π.Χ. ίδρυσε το Βυζάντιο.

 

·  Νίκησε το Λικίνιο κι έγινε μονοκράτορας.

 

5.Βάζω Σ στη σωστή απάντηση και Λ στη λανθασμένη:
____      Ο Μ. Κωνσταντίνος επέλεξε τη μεταφορά της πρωτεύουσας στο Βυζάντιο γιατί είχε σπουδαία γεωγραφική θέση.
____       Η κωνσταντινούπολη περιβάλλεται από τρεις μεριές από στεριά.
____       Η Νέα Ρώμη αργότερα ονομάστηκε Χρυσούπολη.
____       Στις ανατολικές επαρχίες οι κάτοικοι μιλούσαν κυρίως ελληνικά  και οιπερισσότεροι ήταν χριστιανοί
____       Οι Ρωμαίοι χάρηκαν και ευχαριστήθηκαν πολύ όταν μεταφέρθηκε η Πρωτεύουσα από τη Ρώμη στην Κωνσταντινούπολη.


αρχική σελίδασελίδα των ασκήσεων