Αρχική σελίδα

 

Επαναληπτικό μάθημα στην Ιστορία
Ονοματεπώνυμο:……………………………………..


1. Αντιστοιχίζω:

Κάρολος Μαρτέλος            ·

·    Ο πιο ξακουστός ακρίτας.

Καλλίνικος                         ·

·    Έσωσε Βυζάντιο και Ευρώπη απ’ τους Άραβες.

Ηράκλειος                          ·

·    Νίκησε πολλές φορές τους Πέρσες.

Λέων Γ΄ο Ίσαυρος             ·

·    Εφεύρε το υγρό πυρ.

Βασίλειος Διγενής             ·

·    Νίκησε τους Άραβες στο Πουατιέ.

 

2. Υπογραμμίζω τη σωστή απάντηση  ( ένα από τα τρία ) :

      Α. Πατριάρχης Σέργιος    Β. Μάγιστρος Βώνος   Γ. Βασίλειος Διγενής

·   Προς τιμήν της γράφηκε και ψάλλεται ο ακάθιστος ύμνος.
Α. Θεοδώρα    Β. Ευδοκία     Γ. Παναγία

·   Έτσι λεγόταν οι Ισπανοί άραβες που τον 9ο αιώνα κατέκτησαν την Κρήτη και κυριάρχησαν στη Μεσόγειο.
Α. Ακρίτες      Β. Σαρακηνοί        Γ. Χαζάροι

      Α. Πέρσες       Β. Άραβες           Γ. Άβαροι

      Α. Πολιορκητικός κριός   Β. Δρόμωνας   Γ. Υγρό πυρ

 

3. Βάλε  Σ στις  σωστές και Λ  στις λάθος προτάσεις :
____ Οι   Σλάβοι  εκχριστιανίσθηκαν  τον  9ο  μ.Χ.  αιώνα.
___ Ο μέγας Βασίλειος και ο Γρηγόριος ο θεολόγος ονομάστηκαν “ φωτιστές των Σλάβων”.
____    Το σλαβικό αλφάβητο προέρχεται από τα κεφαλαία ελληνικά γράμματα.
____    Ο Κύριλλος κι ο Μεθόδιος  ήταν απ’ τη Θεσσαλονίκη.
____    Οι Σλάβοι δεν έζησαν ειρηνικά με τους Βυζαντινούς.

4.Υπογράμμισε το σωστό: ( ένα από τα τρία )

· Ενέργεια των Περσών πολύ προσβλητική για τους Βυζαντινούς ...
Α. αρχή επιδρομών      Β. παραβίαση της ειρήνης     Γ.  Κλοπή του τιμίου Σταυρού

· Βοήθησε το Μωαμεθανισμό να εξαπλωθεί γρήγορα και να αποκτήσει πολλούς οπαδούς ...
Α. Η διδασκαλία ότι ο Θεός είναι ένας  Β. Η διάδοση με τη βία  Γ. Ο νομαδικός τρόπος ζωής

· Ενέργεια των Βουλγάρων που δημιούργησε πολλά προβλήματα στους Βυζαντινούς ...
Α.Ίδρυσαν κράτος μέσα στο έδαφος του Βυζαντίου
Β.Λεηλατούσαν τη Βαλκανική
Γ.Ζούσαν στην αρχή στις εκβολές του Δούναβη

5.Κάνε την αντιστοίχηση:


Σλάβοι             ·

 

Πέρσες            ·

·   Ανατολικά απ’ το Βυζάντιο

Άβαροι            ·

 

Βούλγαροι       ·

·   Βόρεια απ’ το Βυζάντιο

Άραβες            ·

 

Ρώσοι              ·

 

αρχική σελίδασελίδα των ασκήσεων