Αρχική σελίδα

 

 

Επαναληπτικό μάθημα στην Ιστορία
Ονοματεπώνυμο:……………………………………..

1.Ποιους ζημίωνε και ποιους συνέφερε η κατάργηση του νόμου του «Αλληλέγγυου»;

 

 

 

 

2.Κάνω την αντιστοίχηση:
Αλέξιος Στρατηγόπουλος·            ·Σταυροφόροι

Δικέφαλος αετός·                          ·Προνόμια

Άγιοι τόποι·                                   ·ελληνικό κράτος

Αυτοκρατορία της Νίκαιας·          ·σύμβολο της βυζαντινής αυτοκρατορίας

Βενετοί·                                         ·ανάκτηση της Πόλης

 

3.Γράφω τα τέσσερα κράτη που δημιουργήθηκαν μετά την άλωση της Κωνσταντινούπολης από τους Φράγκους
α
β
γ
δ

4.Συμπληρώνω με ότι ταιριάζει:
Ο αυτοκράτορας της Νίκαιας Μιχαήλ……………….με τη βοήθεια του στρατηγού Αλέξιου………………κατόρθωσε να διώξει τους …………..από την …………..
Την εποχή των ……………το Βυζάντιο απειλούν: Από τη Δύση οι …………,οι…………..,και οι ………..Από το Βορρά οι ……………και …………….Από την Ανατολή οι …………….Η αυτοκρατορία έχει ακόμη να αντιμετωπίσει πολλά …………………προβλήματα.

αρχική σελίδασελίδα των ασκήσεων