Αρχική σελίδα

Επαναληπτικό μαθημάτων 17-22 στην Ιστορία

 

1.Συμπληρώνω την ακροστιχίδα των Αράβων

 

_ _ _ _ _ _

 

Γειτονικός λαός του Βυζαντίου στα βόρεια σύνορα

_ _ _ _ _

Άλλος γειτονικός λαός στα βόρεια σύνορα

_ _ _ _ _ _

Έγιναν μουσουλμάνοι

_ _ _ _ _ _ _ _ _

Ίδρυσαν κράτος στα εδάφη της αυτοκρατορίας

_ _ _ _ _

Σ’ αυτήν ζούσαν οι Άραβες νομάδες

_ _ _ _ _ _

Κι άλλοι βόρειοι γείτονες του Βυζαντίου

2.Ενώνω αυτά που ταιριάζουν

Ηράκλειος Ενώνω με αυτό που ταιριάζει

Ενώνω με αυτό που ταιριάζει Αμύνθηκαν για να σώσουν την Πόλη

ΠέρσεςΕνώνω με αυτό που ταιριάζει

Ενώνω με αυτό που ταιριάζει Συμμάχησαν με τους Πέρσες

Σέργιος και ΒώνοςΕνώνω με αυτό που ταιριάζει

Ενώνω με αυτό που ταιριάζει Συμμάχησαν με τους Αβάρους

ΆβαροιΕνώνω με αυτό που ταιριάζει

Ενώνω με αυτό που ταιριάζει Επικίνδυνοι εχθροί από την Ανατολή

Ακάθιστος ύμνοςΕνώνω με αυτό που ταιριάζει

Ενώνω με αυτό που ταιριάζει Έσωσε την Πόλη

 

3.α.Πώς προσπάθησαν οι Άραβες να διεισδύσουν στην Ευρώπη από δυτικά και τελικά τι απέγινε;

 

 

   β. Ποιος ήταν ο αυτοκράτορας που εμπόδισε τους Άραβες να διεισδύσουν στην Ευρώπη από ανατολικά και πότε τους νίκησε ολοκληρωτικά;

 

 

4.Ένωσε αυτά που ταιριάζουν

Σαρακηνοί πειρατές         ♦

♦   Όπλο των βυζαντινών

Υγρό πυρ                          ♦

♦   Νικηφόρος Φωκάς

Βασίλειος Διγενής            ♦

♦   Αυτοκράτορας του Βυζαντίου

Βόγορης                            ♦

♦   Ακρίτας

Ιωάννης Τσιμισκής           ♦

♦   Βασιλιάς των Βουλγάρων

Νικηφόρος Ουρανός        ♦

♦   Ήττα των Βουλγάρων στον Σπερχειό ποταμό

 

5.Απάντησε με λίγα λόγια:
α. Τι ήταν ο Βασίλειος ο Βουλγαροκτόνος

 

 

β. Τι ήταν ο Κύριλλος και ο Μεθόδιος;Γιατί τιμώνται ως άγιοι από τους Σλάβους;

 

 

αρχή της σελίδας

αρχική σελίδασελίδα των ασκήσεων