αρχική σελίδα(εκτυπώστε τη σελίδα αυτή ή αν δεν έχετε εκτυπωτή κάντε τη αποθήκευση στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας)

 

 

1ο Επαναληπτικό μάθημα __________________________Φυτά

 

1.Συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν:
Τα φυτά αποβάλλουν ……..στο περιβάλλον μέσα από μικρές οπές στα φύλλα που ονομάζονται …………….Η λειτουργία αυτή ονομάζεται ……………………….


2.Από την εικόνα που βλέπεις υπολόγισε την ηλικία του δέντρου:

Η ηλικία του δέντρου είναι...........


3.Βρες το λάθος και βάλτο σε κύκλο:
α.Κατά την αναπνοή τα φυτά απελευθερώνουν οξυγόνο.
β.Κατά τη διάρκεια της φωτοσύνθεσης τα φυτά φτιάχνουν την τροφή τους
γ.Κατά τη διαπνοή τα φυτά απελευθερώνουν νερό.


4.Συμπλήρωσε τα μέρη της ρίζας


5.Στο παρακάτω φύλλο γράψε τα κύρια μέρη του…


6.Συμπλήρωσε με τις λέξεις που λείπουν:

Τα φυτά τρέφονται από το ………..,το οποίο παρασκευάζουν στα φύλλα.Για την παρασκευή του είναι απαραίτητο το νερό που φτάνει στα φύλλα μέσα από τον……………..και το διοξείδιο του άνθρακα που τα φυτά παίρνουν από τον ……………….Η λειτουργία αυτή λέγεται…………………………………..και δεν μπορεί να γίνει χωρίς το……….και τη …………………..Γι αυτό και γίνεται μόνο κατά τη διάρκεια της ημέρας.Η ……………είναι ουσία που δίνει το πράσινο χρώμα στα φυτά.Με τη……………………….τα φυτά απελευθερώνουν ……………….που αποβάλλεται στην ατμόσφαιρα.


7.Γράψε τα κύρια μέρη ενός φυτού όπως φαίνεται στην εικόνα:αρχική σελίδα σελίδα των ασκήσεων