Αρχική σελίδα

Ασκήσεις ΣΤ΄Τάξης
Ν.γλώσσα Στ΄τάξης(1)
ΑΣΚΗΣΕΙΣΝ.γλώσσα Στ΄τάξης(2)
Ν.γλώσσα Στ΄τάξης(3)-Ελλειπτικές προτάσεις-Συντομογραφίες...
neoΝ.γλώσσα Στ΄τάξης(4)Αποτελεσματικές Προτάσεις
ΝέοΝ.γλώσσα Στ΄τάξης(5)-Αντώνυμα
ΝέοΝ.γλώσσα Στ΄τάξης(6)-Οριστική,Υποτακτική
ΝέοΝ.γλώσσα Στ΄τάξης(7)-Εκφράσεις ,Συμφράσεις
ΝέοΝ.γλώσσα Στ΄τάξης(8)-Παραθετικά
ΝέοΝ.γλώσσα Στ΄τάξης(9)-Σημεία στίξης
κάνε κλικ εδώΜαθηματικά Στ΄τάξης
Κάνε κλικΜαθηματικά Στ΄τάξης(1)
κάνε κλικ εδώΜαθηματικά Στ΄τάξης (2)(αναλογίες)
κάνε κλικ εδώΜαθηματικά Στ΄τάξης (3)(ποσοστά)
κάνε κλικ εδώΜαθηματικά Στ΄τάξης (4)(ποσοστά)
κάνε κλικ εδώΜαθηματικά Στ΄τάξης (5)(ποσοστά)
κάνε κλικ εδώΜαθηματικά Στ΄τάξης (6)(ποσοστά)
κάνε κλικ εδώΜαθηματικά Στ΄τάξης (7) -1ο κριτήριο αξιολόγησης(ποσοστά)
κάνε κλικ εδώΜαθηματικά Στ΄τάξης (8) -2ο κριτήριο αξιολόγησης(ποσοστά)
κάνε κλικ εδώΜαθηματικά Στ΄τάξης (8) -Προβλήματα προσθαφαίρεσης
κάνε κλικ εδώΜαθηματικά Στ΄τάξης (9) -Ασκήσεις με αριθμητικές παραστάσεις
κάνε κλικ εδώΜαθηματικά Στ΄τάξης (10) -Ασκήσεις με προβλήματα 4 πράξεων
κάνε κλικ εδώΜαθηματικά Στ΄τάξης (11) -Ασκήσεις με κριτήρια διαιρετότητας
κάνε κλικ εδώΜαθηματικά Στ΄τάξης (12) -Ασκήσεις με στρογγυλοποίηση αριθμών
κάνε κλικ εδώΜαθηματικά Στ΄τάξης (13) -Ασκήσεις με παραγοντοποίηση αριθμών
κάνε κλικ εδώΜαθηματικά Στ΄τάξης (14) -Επαναληπτικές ασκήσεις 1ης θεματικής ενότητας
κάνε κλικ εδώΜαθηματικά Στ΄τάξης (15) -Ασκήσεις και προβλήματα με ανάλογα και αντιστρόφως ανόλογα ποσά
κάνε κλικ εδώΜαθηματικά Στ΄τάξης (16) -Ασκήσεις και προβλήματα με ανάλογα και αντιστρόφως ανόλογα ποσά1
κάνε κλικ εδώΜαθηματικά Στ΄τάξης (17) -Επαναληπτικές ασκήσεις 5ης θεματικής ενότητας
κάνε κλικ εδώΜαθηματικά Στ΄τάξης (18) -Επαναληπτικές ασκήσεις Γεωμετρίας Αρχείο acrobat reader
κάνε κλικ εδώΜαθηματικά Στ΄τάξης (19) -Κανόνες Γεωμετρίας Αρχείο acrobat reader
Γεωγραφία Στ΄(1)
simadiΓεωγραφία Στ΄(2)
simadiΓεωγραφία Στ΄(3)
simadiΓεωγραφία Στ΄(4)
simadiΓεωγραφία Στ΄-Ασία(5)
simadiΓεωγραφία Στ' (5)Χάρτες-εικόνες Λατινική Αμερική: password για το αρχείο : e-papadakis.gr
simadiΓεωγραφία Στ' (6)Εικόνες της γης από το διάστημα: password για το αρχείο : e-papadakis.gr
simaΕρευνώ το φυσικό κόσμο Στ΄(1)
simaΕρευνώ το φυσικό κόσμο Στ΄(2)
simaΕρευνώ το φυσικό κόσμο Στ΄(3)
simaΕρευνώ το φυσικό κόσμο Στ'-Θερμότητα(4)
simaΕρευνώ το φυσικό κόσμο Στ-Θερμότητα(5) Αρχείο acrobat reader
simaΕρευνώ το φυσικό κόσμο Στ'-Θερμότητα(6)
simaΕρευνώ το φυσικό κόσμο Στ'-Mετάδοση θερμότητας με ρεύματα πειράματα και σχέδιο εργασίας(7) Αρχείο acrobat reader
sima Ερευνώ το φυσικό κόσμο-Επαναληπτικό μάθημα στην 1η ενότητα(8)
simaΕρευνώ το φυσικό κόσμο-Επαναληπτικό μάθημα Φυτά(9)
simaΕρευνώ το φυσικό κόσμο-Επαναληπτικό μάθημα Φυτά(10)
simaΕρευνώ το φυσικό κόσμο-Επαναληπτικό μάθημα Αναπνευστικό σύστημα (11)
sima Ιστορία(1)
sima Ιστορία(2)
sima Ιστορία(3)
sima Ιστορία(4)
sima Ιστορία(5)
sima Ιστορία(6)

αρχική σελίδασελίδα  με τις ασκήσεις