( )

 

    

ΤΟΣΟ ΧΙΟΝΙ ΔΕΝ ΞΑΝΑΓΙΝΕ
ΑΣΚΗΣΕΙΣ


1. Να συμπληρσεις τα κεν των παρακτω προτσεων βζοντας τα επθετα των παρενθσεων στον κατλληλο βαθμ.

α) (μικρς)
Το δωμτι μου εναι μικρτερο ( πιο μικρ) απ το δικ σου.
 β) (ευκνητος)
Η αντιλπη εναι....................... απ τον ελφαντα.
γ) (σκοτεινς)
Οι νχτες του χειμνα εναι................... απ τις νχτες του καλοκαιριο.
δ) (νστιμος)
Το σημεριν φαγητ εναι.................... απ το χθεσιν.
ε)(καλς)
Η ποιτητα του αλουμινου αυτν των παραθρων εναι.................................απ των δικν μας.
στ) (ζεστς)
Η χθεσιν μρα ταν...................... απ τη σημεριν.
ζ) (παχουλς)
Η Αρετ εναι......................... απ την αδερφ της.

 

2. Να γρψεις τα παρακτω επθετα στη σωστ στλη.
νετατος,πιο δροσερ,χαμηλ, ο πιο ωραος,πολ ζωηρ, μεγλη, καλτερος, ο πιο ξυπνος, ορειν, πιο μορφη, ρηχ


θετικς βαθμς  Συγκριτικς βαθμς Υπερθετικς βαθμς
χαμηλ                   πιο δροσερ                νετατος

 

 

 


 

 

3. Να σχηματσεις φρσεις πως στο παρδειγμα.

α) (πολυκατοικα - ψηλ - μονοκατοικα)
Η πολυκατοικα εναι ψηλτερη ( πιο ψηλ) απ τη μονοκατοικα
β)………………………………………………………………………. (εγγονς—νος-παππος)

γ).................................................... ……………………………………..(αεροπλνο-ταχ-τρνο)

δ).................................................... ……………………………………..(ωκεανς-βαθς-λμνη)


ε).................................................... ……………………………………..(ξλο-σκληρ-πλαστελνη)


στ).................................................. ……………………………………..(υγεα-πολτιμη-χρμα)

 

4. Να αντιστοιχσεις τις παρακτω συντομογραφες με τη σωστ σημασα τους.


Ο.Τ.Ε.
Ε.Μ.Υ.
Ι.Κ.Α.
Ε.Μ.Π.
0.Σ.E.
Δ.Ε.Θ.

α. Οργανισμς Σιδηροδρμων Ελλδας
β. δρυμα Κοινωνικν Ασφαλσεων
γ. Οργανισμς Τηλεπικοινωνιν Ελλδας
δ. Διεθνς κθεση θεσσαλονκης
ε. Εθνικ Μετεωρολογικ Υπηρεσα
στ. Εθνικ Μετσβειο Πολυτεχνεο


 


5. Να γρψεις ολκληρη την ονομασα των παρακτω συντομογραφιν.
α) Ε.Ο.Κ.     Ευρωπακ Οικονομικ Κοιντητα
β) Η.Π.Α.
γ) Ο.Ε.Δ.Β
δ) Ε.Κ.Α.Β
ε) Α.Ε.Ι.
στ) ΕΛ.ΤΑ.
ζ) Ο.Ν.Ε.

 

 

6.Να γρψεις τον ρο που λεπει στις παρακτω ελλειπτικς προτσεις.
α) Συμφωνες μαζ μου;.................. εσ  
β) ρα για πνο.............................
γ) Καλ ταξδι!................................
δ) Χρνια πολλ!............................
ε) Ψηλ τα χρια!...........................
στ) 0 Τκης εναι λογικς, εν ο λλος δεν εναι.      
ζ) Δε θα ρθω τελικ......................

 

7.Να ξαναγρψεις τις παρακτω προτσεις παραλεποντας το ρμα.
αΕναι καιρς για δουλει-Καιρς για δουλει.

β) Να χετε καλ καλοκαρι.      

γ) Περσαμε απασια.

δ) Κντε ησυχα

ε)Σου εχομαι χρνια πολλ

στ)Ακογεται απστευτο.         

ζ)Να χετε περαστικ.          

8.Προσπθησε να γρψεις τα σωστ γρμματα εκε που λεπουν ,να βλεις τνους αν χρειζεται για να διαβσεις το παρακτω παραμθι.

 

Μ....σα στ.... μεγλ.... κψα  του  καλοκ....ριο  βρθ....καν ....να  λιο-ντρ.... και ....νας  αγριχοιρ....ς  κοντ σε μια μ....κρ  πηγ...., που  τρεχ.... δροσερ....  ν....ρκι. Εχαν και οι δ....ο τους ττοια δ....ψα, που δεν ....χαν την ....πομον....  να περιμ....νουν  να πιει  πρ,.,.τα ο ....νας  κι ....στερα ο λλ....ς.  σπρ....ξε το λιοντρ.... με τση  ορμ....  τον αγριχοιρ...., που ο αγριχοιρ....ς βρθ....κε δ....ο  μ....τρα πρα απ τ.... νερ.. Μα κι αυτς ορθθηκ.... στα γρ....γορα και, πφτ....ντας πν.... στο λιοντρ…        το απομκρυν.... απ τ....ν  πηγ…Κι αυτ συνεχ....στηκε  αρκετ............. ..
..ρα, τσι που οτ....το να οτ.... το λλ.... κατφ....ρε να ξεδιψσ..    

 


 

 

9. Συμπλρωσε τον πνακα, πως στο παρδειγμα:
Θετικς       Συγκριτικς      Υπερθετικς
Παχι            παχτερη             παχτατη

ζεστ

σωστς

φτην

φαρδς

πλατι

 

10.Ξαναγρψε τις προτσεις αλλζοντας τα παραθετικ, πως στο παρδειγμα:
α. Ο τοχος του σπιτιο μας εναι πιο ψηλς απ τον διπλαν.
Ο τοχος του σπιτιο μας εναι ψηλτερος απ τον διπλαν.
β. Το ππλωμα εναι πιο ζεστ απ την κουβρτα.

γ. Τα μαθηματικ εναι πιο εκολα απ' την ιστορα.

δ. Τα μαλλι μου εναι πιο μακρι απ τα δικ σου.

ε. Το ταξδι με αεροπλνο εναι πιο ασφαλς απ το ταξδι με αυτοκνητο.