( )

 

    

Οι μικρο ταξιδιτες ανεβανουν στο βουν-ΑΣΚΗΣΕΙΣ

 

1.Συμπλρωσε με τη σωστ ορθογραφα.
Ο συγγραφ....ας Ζαχαρας Παπαντωνου στο απ....σπασμα αυτ περιγρφ.... με πο....ς λεπτομρειες τα ....προχα ....λληνικ βουν. Η γρ....α ομορφι της φ....σης, η ποικιλα φ....τν και ζ....ν και η καθαρτ....τα της ατμσφαιρας μεταφροντ.... στους αναγνστες τσ.... παραστατ....κ, που νι....θουν σαν να βρσκοντ.... στη ρχ.... του βουνο. Κθε λξ.... που χρησιμοποιετ.... θυμζει τα ψ....λ βουν της χ....ρας μας, οι λαγκαδις, το κατσκ...., τα πουρνρια και οι βρχ.... περιγρφουν τλεια το ορ....ν τ....πο.

 

2.Στις προτσεις που ακολουθον σημεωσε (Π) αν το σαν δηλνει παρομοωση και (Χ) αν δηλνει χρνο:
α. Υποσχθηκα στη μαμ μου πως θα διαβσω σαν γυρσω απ' το σχολεο.
β. Το πρσωπ του εναι χλομ σαν το φεγγρι,
γ. μεινε μνος σαν την καλαμι στον κμπο,
 δ. Σαν κοιτζω παλις φωτογραφες, συγκινομαι.
 ε. Θα ξεκινσω σαν με πρεις τηλφωνο, στ. Η Νεφλη χορεει σαν μπαλαρνα.

 

3.Συμπλρωσε τα κεν με την κατλληλη παρομοωση:

α. Το βλμμα του εναι ψυχρ...................................


β........................................... πδηξε πνω στο δντρο και κοψε να μλο.


γ. Τσακνονται.......................................


δ. Κιτρνισα.............................


ε. Καμαρνει..........................


στ.Μη φυτρνεις παντο..........................        


ζ. Εσαι πολ αγενς! Συμπεριφρεσαι.................................

 

4.Γρψε να κειμενκι στο οποο θα περιγρφεις μια εκδρομ που κανες πρσφατα, χρησιμοποιντας σο περισστερες παρομοισεις μπορες. Αν θλεις, χρησιμοποησε λξεις απ την παρνθεση (τοπο σαν ζωγραφι, χινι σαν βαμβκι, παιζαν σαν παιδι...):

 

 

 

 

 

 

 


 

5. Να αντιστοιχσεις τα επθετα τns πρτης στλης με τις σωστς παρομοισεις της δετερης στλης.

σκληρ
απαλ
κοφτερ
ψηλ
γργορο
αργ
σαν τον νεμο
σαν μαχαρι
σαν τη χελνα
σαν πτρα
σαν βελοδο
σαν κυπαρσσι

 

 


 


6. Να συμπληρσεις τα κεν των παρακτω προτσεων με την κατλληλη παρομοωση απ την παρνθεση πως στο παρδειγμα.
(σαν παπαγλος,σαν θαλασσιν , σαν αμα, σαν αλεπο,σαν λκος, σαν καγκουρ, σαν αγρμι, σαν καληδημα)
α) Το νερ ταν αρμυρ σαν θαλασσιν.
                                                                              
β) Πηδοσε συνεχς εδ κι εκε.....................

γ) Επαναλμβανε την κθε φρση...................

δ) Η μπογι ταν κατακκκινη....................

ε) 0 Σταμτης πεινει........................

στ) Εκενο το παιδ κανε..................

ζ) Η φων της ταν γλυκι...............

η) 0 Θωμς εναι πονηρς......................

 

7. Να διαβσεις προσεκτικ τις παρακτω προτσεις και να υπογραμμσεις τις παρομοισεις.
α) Εναι ελαφρς σαν ποπουλο.

β] Κοιμται σαν πουλκι.

γ) σπρισε σαν το παν σαν κουσε τα να.

δ) Σαν πας στο χωρι, να δσεις χαιρετσματα σε λους.

ε) Σαν βαψε το αυτοκνητο, φαινταν σαν καινοριο.

στ) ταν τσο καλοφτιαγμνο, που μοιαζε με αληθιν.

ζ) κανε σαν τρελς μλις το κουσε.

η) Σαν νχτωσε, φυγαν λοι.

θ) Τα σταφλια ταν γλυκ σαν μλι.

ι) Σαν μπκε μσα, λοι στθηκαν ακνητοι σαν αγλματα.