( )

 

    

 

ΣΤΗ ΝΕΑ ΜΑΣ ΓΕΙΤΟΝΙΑ-ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1.Κκλωσε τη λξη που εναι σωστ συλλαβισμνη:
α 1. Σω - κρ - της      2. Σωκ - ρ - της        3. Σωκρ - - της

β. 1. ξα - νθ - ς         2. ξαν - θς               3. ξανθ - ς

γ. 1.μα — νταρ — ν — ι 2. μαν-τα-ρ-νι          3. μα-ντα-ρ-νι

δ. 1. ε-πι-τρα-π-ζι-ο 2. ε — πιτ — ρα — π—ζι—ο  3. ε - πι - τρα - π - ζιο

ε .1. υ - πογρ - αμ - μ - ζω    2. υ - πογ - ραμ - μ -ζω     3.υ - πο - γραμ - μ - ζω

 

2.Φτιξε προτσεις με τις λξεις της παρνθεσης, πως στο παρδειγμα:
α. (Γιργος, ψηλς, αδερφς)
Ο Γιργος εναι ψηλτερος / πιο ψηλς απ τον αδερφ του.
β. (σκλος, φιλικς, λιοντρι)
γ.(αεροπλνα, γργορα, πλοα)
δ.(κουκουβγια, ξυπνη, αλεπο)
 ε. (λεμνι, μυρωδτο, παττα)

 


3.Να συμπληρσεις τις παρακτω στλες με σες λξεις μπορες, που ανκουν στην δια οικογνεια.
σμα               ψυγεο                κπος
σωματικς              ψξη                κηπουρς

 

 

 

 

4.  Να γρψεις 5 λξεις που ανκουν στην δια οικογνεια με τη λξη παιδ.
παιδ: παιδκι,

 

5.  Να γρψεις δπλα σε κθε ουσιαστικ να ρμα και να επθετο που ανκουν στην δια οικογνεια μ' αυτ.

α) γειτονι: γειτονεω ,γειτονικς

β)εργτης:

γ) φως:

δ) ταξδι:

ε) θλασσα:
 
στ) διδασκαλα:

ζ) χορς:

 

 

6. Να χωρσεις τις  παρακτω λξεις σε οικογνειες λξεων.
γραφεο, θαλασσινς, συγγραφας, ψαρδικο, ακροθαλασσι, ψαρσουπα, γραφ, ψαραγορ, γρφω, περιγραφικς, λιμνοθλασσα, ψαρβαρκα, θαλασσοπολι, ψαρς, γρμμα, παραθαλσσιος, παργραφος

α) ψρεμα,.....................................

β) υποθαλσσιος,.........................

γ) γραφεο,………………………………