( )

 

    

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ- ΤΑ ΠΑΙΔΙΚΑ ΜΟΥ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ

 

1 . Να γρψεις τη γενικ του ενικο και του πληθυντικο των παρακτω ουσιαστικν.

Ονομαστικ ενικο Γενικ ενικο        Γενικ πληθυντικο
α) ο νθρωπος      του ανθρπου            των ανθρπων
β) το κουδονι          .................                ...........................….
γ) η εφημερδα         .....................              ............................
δ) ο σλλογος        ..........................          ................................
ε) η συνταγ           ......................               ................................
στ) το χωρι          ........................         ......................
ζ)ο νατης                ............................       ……………………

 

 
2. Να ξαναγρψεις τις παρακτω φρσεις πως στο παρδειγμα.
α) το χρμα του σπιτιο           το χρμα   των   σπιτιν

β) οι πακτες της ομδας     ..............................................

γ)τα χωρφια του αγρτη  ................................................

δ) τα λεπτ της ρας..........................................................

ε) το τλος του αγνα       ...............................................

στ) το φως του κεριο         ..............................................

ζ) το ρωμα του καφ        ..............................................

 

 


3.Να σχηματσεις φρσεις με τις παρακτω λξεις βζοντας το δετερο ουσιαστικ
στη γενικ του ενικο.

α) το πλτος-ο δρμος .................................................... το πλτος του δρμου

β) οι σελδες-το βιβλο     ……………………………………………………………

γ) οι στχοι-το τραγοδι       ...................................................

δ) τα αυτι-ο γιδαρος ………………………………………………………

ε) η λση-η σκηση            ...................................................

στ)η δναμη-η ταχτητα    ...............................................................                                             

ζ) η φωλι-το πουλ          ............................................................                                             

 

4. Να συμπληρσεις τις παρακτω στλες πως στο παρδειγμα.
Ενικς αριθμς           Πληθυντικς αριθμς
α) του λαο                των λαν

β) ..............            των προδρων

γ) του μνα           ..............

δ) ........................... των θεμτων

ε) της κθεσης        ..............

στ) του εδους         ...............

ζ) ........................... των λιμνν

 


5.Να σχηματσεις φρσεις με τις παρακτω λξεις βζοντας το δετερο ουσιαστικ στη γενικ του πληθυντικο.
α) τα μαγαζι-οι μποροι           τα μαγαζι των εμπρων

β) οι επιβτες-τα καρβια  
 
γ) τα κρνη-οι πυροσβστες
 
δ) τα φτερ-οι γγελοι

ε) το μλι-οι μλισσες

 

6.Συμπλρωσε τα κεν του κειμνου με τις λξεις των παρενθσεων σε γενικ πτση ενικο πληθυντικο αριθμο:

Τα δντρα ………………….. (κπος) μου εναι οπωροφρα. Οι καρπο……………………………          (μηλι)εναι κατακκκινοι, τα αχλδια……………………………….(αχλαδι) εναι τοιμα για να τα φμε και τα ρδια…………………….   (ροδι) τα χει δη κψει ο παππος.  Τα φροτα εναι η αγαπημνη τροφ...............................(οικογνεια) μου.

 

7.Αναγνρισε και γρψε την πτση και τον αριθμ των παρακτω ουσιαστικν, πως στο παρδειγμα:

 

Το τοβλο-ονομαστικ ενικο
ο στρατιτης ......................
του οδηγο ..............………..
των παπουτσιν .................
τα αυτοκνητα  ....................
οι ζνες ...............................
της δασκλας ......................


 

οι κοπες  ……… 
του πειρατ  …………….
Των θησαυρν……………
οι μπαννες  ... …….
το κουλορι  …………....
του ναο ....... ……….
των πορτν  ...........

 

8.Βρες και υπογρμμισε τα επθετα του ακλουθου κειμνου:

Στο μανβικο


Η μητρα το Σββατο πγε στο μανβικο. Ψνισε κατακκκινες ντομτες, ζουμερ πορτοκλια, να τερστιο καρποζι και νστιμες παττες. Ο παχουλς μανβης βαλε τα ψνια σε δυο πλαστικς σακολες. Η μητρα βγαλε τα χρματα απ' το δερμτινο πορτοφλι της και πλρωσε. Μια ευγενικ κυρα τη βοθησε με τις βαρις σακολες.

 

9.Υπογρμμισε τα επθετα του κειμνου και στη συνχεια γρψε τα τρα τους γνη στη στλη που πρπει:
να ανοιξιτικο πρω ο Φνης το φιλσυχο φαγκρ εχε βγει βολττσα για να ξεσκσει μια σταλτσα. Ξαφνικ λγο κει πιο πρα στα καταγλανα νερ τα ηλιλουστα και δροσερ το ψαρσιο του το μτι βλπει να κουνιται κτι.
Ευγνιος Τριβιζς, Το φαγκρ και το σκουμπρ

Αρσενικ       θηλυκ         Ουδτερο

 

 

 


10.Σχημτισε επθετα απ την δια οικογνεια με τις παρακτω λξεις, πως στα παραδεγματα:

Κατληξη -ινος
παν      Πνινος
πτρα
δρμα
μαλλ
λθος
κατληξη -ιμος
νηστεω  νηστσιμος
οικοδομ
καλλιεργ
εφαρμζω
υπολογζω
κατληξη -νιος
τενεκς τενεκεδνιος
ασμι
χυρο
χρυσφι
μολβι
κατληξη -τικς
μεταδδω μεταδοτικς
ενοχλ
βιζομαι
παρατηρ
 βοηθ