( )

 

    

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1.Να γρψεις τα παρακτω ρματα στη σωστ στλη
κοιμμαι ,αγγζω ξνω, ψνομαι, αφνω, ρβω, σκφτομαι, σκουπζω, χτενζομαι, βφομαι, σηκνω, πληγνομαι

Ενεργητικ φων        Παθητικ φων
              κοιμμαι

 

 

2.Να συμπληρσεις τα παρακτω κεν με την κατληξη -με -μαι.
α) ρχομαι να δομε μαζ το παιχνδι.
β) Πγα…  λοι μαζ να δο....... να ποδλατο για το οποο ενδιαφρο...
γ) Επειδ εγ ζαλζο.................. , θα ανεβανου… σιγ σιγ.
δ) Δε βιζο …, γιατ χου…  ακμα χρνο.
ε) Συμφνησα......................... με τη μαμ να κοιμ…. πιο αργ.
στ) θα ε…απναντι. Πρπει να βρο…  και τους λλους.

 

3.Να συμπληρσεις τα κεν των παρακτω προτσεων με το κατλληλο ρμα απ τις παρακτω λξεις στο σωστ πρσωπο.
φανομαι, συγυρζω, μαθανω, σπρνω, ντρπομαι, ρχομαι, γνομαι, τρχω

α) Η δασκλα μαθανει στα παιδι γραμματικ.
β) Οι γεωργο......... τα χωρφια.
γ) Δε............. αυτ που ζητς.
δ) Τα παιδι.......... το δωμτι τους.
ε) Μου............ τι κτι συμβανει.
στ) Το καρβι......... το πρω.
ζ) 0 Κστας.......... πολ γργορα.
η) Δεν............ να γελτε και να τον κοροδεετε;


4.  Να γρψεις δπλα σε κθε ρμα το αντθετ του.
α) ανεβανω        ... κατεβανω.
β) πηγανω    ...........................
γ) μπανω            …………………….
δ) λνω                 ...........................                 
ε) ξηλνω           ............................                   
στ)ξυπνω          ....................
ζ) κρυνω          ....................

5.  Να συμπληρσεις τα παρακτω κεν με την κατληξη -τε -ται.
α) Το ιατρεο βρσκεται, κοντ στην πλατεα.

β) Απ εδ που καθμασ....... φανε…..        το γπεδο.

γ) Μη μιλ…..δυνατ, γιατ κοιμ……το μωρ.

δ) Αυτ το σπτι δεν πουλι...... θλε….        να δετε κποιο λλο;

ε) Γιατ φεγε…τσο γργορα; Μενε…..       λγο ακμα.

στ) Εναι απρσεκτος ταν τρει και λερνε…εκολα.

ζ) τσι πως κρβεσ…..      , δε θα σας δει κανες.

6.Βλε τις λξεις σε σωστ σειρ(υποκεμενο-ρμα-αντικεμενο) και σχημτισε προτσεις:
α. ψνω - φορναρης - ψωμ
β. παγωτ - παγωτατζς - πουλ
γ. λιοντρι - ελφι - κυνηγ
δ. μολβι - ξνω - Θλεια
ε. τζκι - μπαμπς - ανβω

7.Συμπλρωσε τα αντικεμενα που λεπουν απ τις παρακτω προτσεις:
α. Η γτα κυνηγει ...............  
β. Η κατσκα τρει……. .........
γ. Ο μανβης πουλ .............   
δ. Ο χτστης χτζει .................
ε. Η γιαγι σκουπζει .............   
στ. Ο κηπουρς ποτζει…………..

 

8.Συμπλρωσε τις προτσεις με το ρμα της παρνθεσης στον σωστ τπο:
α. Εγ............ κθε βρδυ. - Εμες.......... τα χρια μας. (πλνω/ομαι)
β. Εσ .............  σε σχολ χορο. - Εσες ..............  να γρμμα.
(γρφω/ομαι)
γ. Εγ ...........  πσω απ' τον θμνο. - Εμες ...........  να μυστικ.
(κρβω/ομαι)
δ. Εγ............ ννα. - Εμες............ την προσευχ μας. (λω/γομαι)
ε.Εσ............. με το μαχαρι. - Εσες......... την κορδλα. (κβω/ομαι)

 

9.Συμπλρωσε τις λξεις με -ε- -αι:
α Το δσος καταστρφετ.... απ εμς που πετμ.... σκουπδια,
β. Κρατιμαστ.... γερ απ' τη χειρολαβ του λεωφορεου για να μην πσουμ.... κτω.
γ. ποιος κνει αταξα στο σχολεο, γρφετ.... στο τετρδιο των τιμωρημνων,
δ. Εχομ.... να πμ.... αριο εκδρομ.                     
ε. Γυμνζομ.... καθημεριν.
στ. Δεν επιτρπετ.... να καπνζεις.

 

10.Σχημτισε σνθετες λξεις και φτιξε προτσεις, πως στο παρδειγμα:    
σπανκι + ρζι   Η Μαρα λει τι το σπανακρυζο εναι θρεπτικ.

νθος + δοχεο
καλς + καρδι
τυρ + πτα
ντρας + γυνακα

Προσοχ: Το -ο- στη μση των σνθετων λξεων εναι πντα μικρον.

11.Χρισε τις σνθετες λξεις σε απλς:
κακοτυχα     .................. +…………………….
σκληρκαρδος    .............  +……………………
πολυτλαντος     ............ +…………………….
πικραμγδαλο    .............  +………………………
αγριοπερστερο   ............ +……………………………
λαχανκηπος     ..............  +…………………………12.Γρψε πς λγεται αυτς που χει:
μαρα μτια ................................................................
 παχ δρμα
χοντρ κεφλι
καλ τχη
κακ μορα
που εναι:
ψηλς και λιγνς
κοντς και χοντρς
σπρος και μαρος
γλυκς και ξινς
γριος και γτος


13.Κλνε το ρμα βφω μσα σε προτσεις, πως στο παρδειγμα:
Εγ βφω τους τοχους του δωματου μου.

 

 

 

 

14. Μετφερε τα ρματα απ την ενεργητικ στην παθητικ φων και το αντστροφο:
σηκνω
πληρνομαι
κβω
πινω
γρφομαι
κρβομαι
τρβω
 πλνομαι