αρχική σελίδα

(εκτυπώστε τη σελίδα αυτή ή αν δεν έχετε εκτυπωτή κάντε τη αποθήκευση στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας)

 

Επαναληπτικό μάθημα στην Ιστορία
ΠΕΡΣΙΚΟΙ ΠΟΛΕΜΟΙ


1.Κάνε την αντιστοίχιση:

Μεγάλος  Βασιλιάς

Αρχηγός περσικής επαρχίας

σατράπης

Αρχηγός του περσικού κράτους

Μικρά Ασία

Λεηλατήθηκε

Μίλητος

Εξεγέρθηκε

 

2. Συμπληρώνω με ότι ταιριάζει:
Οι Πέρσες επιθυμώντας να μεγαλώσουν το κράτος τους στράφηκαν εναντίον των…………………………………Απέτυχαν όμως με την πρώτη εκστρατεία με αρχηγό τον …………………………………..γιατί τα καράβια καταστράφηκαν στον………………….Το 490 πΧ ο Δαρείος στέλνει το ……………………..και τον ………………………………οι οποίοι αποβιβάζονται στο ………………………………………………για να προχωρήσουν προς την Αθήνα.
Εκεί όμως οι Αθηναίοι με αρχηγό το …………………………………..αντιμετωπίζουν νικηφόρα τους Πέρσες.

 

3. Βάζω Σ για το σωστό και Λ για το λάθος
Ο Ξέρξης το 480 πΧ ξεκινά μια νέα εκστρατεία εναντίον των Ελλήνων.
Οι Έλληνες με αρχηγό το Λεωνίδα αντιμετωπίζουν τους Πέρσες στις Θερμοπύλες.
Οι Σπαρτιάτες έχουν τη βοήθεια όλων των Ελλήνων για να τους αντιμετωπίσουν στα στενά των Θερμοπυλών.
Οι Σπαρτιάτες νικούν στις Θερμοπύλες.
Ο Ξέρξης ανεβαίνει στο βουνό Αιγάλεω για να δει τη ναυμαχία της Σαλαμίνας.
Οι Πέρσες νικούν στις Πλαταιές.
Οι Πέρσες χάνουν τη ναυμαχία της Σαλαμίνας.


4.Γράψε με λίγα λόγια πώς κατάφερε  ο Θεμιστοκλής να πείσει τους Έλληνες να ναυμαχήσουν με τους Πέρσες στον κόλπο της Σαλαμίνας.

 

αρχική σελίδασελίδα των ασκήσεων