( )

 

Επαναληπτικ 6ης εντητας
Ονοματεπνυμο:……………………………………………………………………………….

1.Μετατρπω τον ευθ λγο σε πλγιο:
«Να μου τηλεφωνσεις  αριο» μου επε η Αθην.
………………………………………………………………………..
«Τι ρα θα γυρσετε;» μας ρτησε ο πατρας.
……………………………………………………………………….

2. Μετατρπω τον πλγιο λγο σε ευθ:                   

Τη ρτησε πσο εχε αγορσει το φρεμα.
…………………………………………………………………………..
…………………………………………………………………………….
Μας πρτειναν να πμε απψε σινεμ.
………………………………………………………………………….
…………………………………………………………………………..


3. Συμπληρνω τις τελικς προτσεις:
Χρειαζμαστε χρματα ………………………………………………………………..
Ξεκνησα απ το σπτι νωρς ……………………………………………………..


4.Να συμπληρσεις τα κεν με την κατλληλη λξη.
( κλμα – κλμα )
Το ……………….  της Κρτης ευνοε την καλλιργεια του ……………….
( σκοιν – σκην )
Φρε μου λγο …………….   για να δσουμε τη ……………………
(κλνω – κλενω )
……………… τα ονματα στο τετρδι σου, αφο πρτα …………..     το βιβλο σου.
( τεχη – τχη )
Για καλ τους ………………..  τα ……………… ντεξαν την πολιορκα.
(κμαρα – καμρα – θα – θε )
Ο Νκος νοκιασε μια ………………..  με ……………..  στη θλασσα.
( παρνω – περν )
Κθε πρω ………….   απ το περπτερο και ………………  κρουασν.
(οφελω – ωφελ )
Η σωστ διατροφ ……………….. την υγεα μας.


5.Γρψε τον αριστο της προστακτικς και της υποτακτικς πως στο παρδειγμα:


ΕΝΕΣΤΩΤΑΣ ΟΡΙΣΤΙΚΗΣ

ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΠΡΟΣΤΑΚΤΙΚΗΣ

ΑΟΡΙΣΤΟΣ ΥΠΟΤΑΚΤΙΚΗΣ

      ψαρεω

      ψρεψε
     ψαρψτε

      να ψαρψεις
      να ψαρψετε

       Κερδζω

 

 

      γρφω

 

 

 

      

     διαβζω

 

 

 

6. Υπογραμμζω τις προσωπικς αντωνυμες στον παρακτω διλογο :
- Μου φερες το βιβλο που σου ζτησα ;
- Ναι. Πο θλεις να το αφσω ;
- Βλ’ το εκε που εναι και τα λλα βιβλα .
- Εμνα και της αδερφς μου μας ρεσε πολ .
- Το διβασες λο ;
- Ναι. Α ! σου στλνουν χαιρετσματα και τα παιδι.
- Να τους πεις « ευχαριστ » . ταν γνω καλ, θα σας δω λους. Μου χετε λεψει πολ .

 

7. Να βρετε και να γρψετε να ομνυμο για τις παρακτω λξεις :

κουτ .................. ... κλμα ......................... τι ...................... λρα .......................... μλα ...................... τοχος ..........................

χαρει ....................... κλενω .......................... ροι ........................ κερ ......................... καλ ......................... βζο ..........................


 

8.Γρφω μια πρσκληση για τα γενθλι μου