Αρχική σελίδα

 

Ουδέτερα ισοσύλλαβα σε-ος


1.Κλίνε τα παρακάτω ουσιαστικά

Ενικός Αριθμός
Ονομαστική     το έλος                το χρέος            το πέλαγος        το έδαφος
Γενική
Αιτιατική
Κλητική

Πληθυντικός αριθμός
Ονομαστική
Γενική
Αιτιατική
Κλητική


2.Γράφω στον πληθυντικό τις παρακάτω φράσεις:

Το βέλος του ερυθρόδερμου
Το κέρδος του εμπόρου
Το χρέος του αγρότη
Το βάθος της θάλασσας
Το πλάτος του υφάσματος
Το λάθος του υπολογισμού
Το μήκος της διώρυγας

 


3.Βάζω το ένα από τα δύο ουσιαστικά στη γενική πτώση:

Η βλάστηση - το δάσος
Η βοή - το πλήθος
Οι σχέσεις - τα κράτη
Τα ζώα - τα έλη
Η τροφή - τα κτήνη
Οι σημαίες - τα έθνη
Οι εποχές - το έτος

αρχή της σελίδας
αρχική σελίδασελίδα των ασκήσεων