Αρχική σελίδα

(εκτυπώστε τη σελίδα αυτή ή αν δεν έχετε εκτυπωτή κάντε τη αποθήκευση στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας)

Πώς γράφω την περίληψη ενός κειμένου

 

 

1ος τρόπος

Να διαβάσω καλά το κείμενο αν χρειαστεί και δεύτερη φορά. Μετά να υπογραμμίσω τα σημαντικότερα σημεία του κειμένου. Αφού διαβάσω αυτά που έχω υπογραμμίσει να φτιάξω ένα κειμενάκι που να αποδίδει το νόημα του κειμένου χωρίς να αναφέρομαι καθόλου στ λεπτομέρειες

 

 

2ος τρόπος

Να χωρίσω το κείμενο σε παραγράφους

Να βάλω τίτλο σε καθεμιά παράγραφο

Να ενώσω τους τίτλους της κάθε παραγράφου και να φτιάξω ένα μικρό κειμενάκι που να αποδίδει το νόημα

 

Άσκηση

Να γράψεις την περίληψη του κειμένου «Η Αστραδενή στο νέο σχολείο της» από το ανθολόγιο της Ε΄ Τάξης σελίδα 115

 

 

αρχή της σελίδας

αρχική σελίδασελίδα των ασκήσεων