Αρχική σελίδα

(εκτυπώστε τη σελίδα αυτή ή αν δεν έχετε εκτυπωτή κάντε τη αποθήκευση στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας)

Ασκήσεις επαναληπτικές για την ε΄τάξη (ονομαστική γενική πληθυντικού,τακτικά αριθμητικά, ορθογραφία,οικογένειες λέξεων,επίθετο πολύς)

1.Συμπληρώνω με ι, η, υ, ει, οι:

Στη βόρ_α πλευρά του χωραφιού υπήρχε μια βαθ_ά και πλατ_ά τάφρος. Η πλατ_α γέμισε από παιδ_κές φωνές. Όλοι ήταν πρόθ_μοι και έτ_μοι να βοηθήσουν στο μάζεμα των σταφ_λιών. Η επίσ_μη ανακοίνωση ήταν όμ_α με τη χτεσ_νή. Το ορ_νό κλίμα είναι υγι_νό. Στη ζωή του υπήρξε τίμ_ος και ταπ_νός. Τα λαχανικά είναι νόστ_μη και πολύτ_μη τροφή. Στην έρ_μη ακρογιαλιά μαζέψαμε όμορφα κοχ_λια. Το θηλ_κό ζώο φροντίζει τα νεογέννητα. Οι σχολ_κές αίθουσες είναι φωτ_νές. Κάναμε μια χρήσ_μη και φιλ_κή κουβέντα. Το πορτοφόλι του ήταν άδ_ο. Γι' αυτό ζήτησε δαν_κά.

2.Γράφω την ονομαστική και γενική του πληθυντικού:

η ελπίδα, οι ελπίδες ,των ελπίδων

η γυναίκα .......................

Η θάλασσα .......................

Η ώρα ......................

η πατρίδα ......................

η οικογένεια .....................

η σελίδα..................................

η γέννηση ..................................

η σκέψη.............................

η θέση................................

η φράση ...........................

η παράδοση ............................

 

3.Γράφω δίπλα από τα τακτικά αριθμητικά την ονομασία τους

257ος διακοσιοστός πεντηκοστός έβδομος

578ος ..............................................

105ος ..............................................

999ος ..............................................

340ός ..............................................

1600ός ..............................................

4.Τώρα γράφω αλλιώς:

τριακοσιοστός έβδομος ....307ος
τετρακοσιοστός τεσσαρακοστός τέταρτος
εννιακοσιοστός εικοστός τρίτος
εκατοστός
ενενηκοστός ένατος
χιλιοστός τριακοστός τρίτος
επτακοσιοστός
πεντηκοστός


5.Συμπληρώνω το επίθετο πολύς, πολλή, πολύ και το επίρρημα πολύ:

Χάρηκα ....................... που σε είδα.

Πέρασε ...................... ώρα στην αναμονή.

Έτρεξε ...................... γρήγορα για ν' αποφύγει την ..................... κίνηση.

..................... δρόμοι είναι ........................ στενοί.

Ντρεπόταν τον ..................... κόσμο.

.......... ......... ορειβάτες προσπάθησαν ν' ανέβουν στο Έβερεστ, μα

..................... λίγοι τα κατάφεραν.

6.Συμπληρώνω δίπλα στο κάθε ουσιαστικό το κατάλληλο επίθετο από την παρένθεση στην κατάλληλη πτώση, αριθμό και γένος:

(πλατύς, - ιά, - ύ, βαθύς, - ιά, - ύ, βαρύς, - ιά, - ύ, φαρδύς, - ια, - ύ, ελαφρύς, - ιά - ύ» παχύς, - ιά, - ύ, τραχύς, - ιά, - ύ, μακρύς, - ιά, - ύ)

μαλλιά

αγελάδες

δρόμος

άνεμοι

ωκεανών

χειμώνες

επιφάνεια

φούστες

7.Σχηματίζω οικογένειες λέξεων με τις λέξεις:

γνώμη, ξένος, ψωμί, ιδέα

 

αρχή της σελίδας

αρχική σελίδασελίδα των ασκήσεων