( )

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ-Ο Αργρης και το πρβλημα


1. Να συμπληρσεις τα παρακτω κεν βζοντας το κατλληλο ουσιαστικ στο σωστ τπο.
πρβλημα, χρμα, διαγνισμα, πργμα, φντασμα, νομα, διλειμμα, ψμα, ππλωμα, μθημα


α) Με τσα…………………….που χει, πλι καλ τα καταφρνει.
β) Βαριμαι να κνω κθε μρα τα δια................................
γ) Χραξαν τα...................................... των νεκρν πνω στη στλη.
δ) Με τσα....................................... που λει, οτε η μνα του δεν τον πιστεει.
ε) Συνεννοθηκα μαζ τους για τα............................... που πρπει να πληρσουν.
στ) Δε με φοβζει το σκοτδι, γιατ ξρω τι δεν υπρχουν................. να τα φοβηθ.
ζ) ταν χτυπει το κουδονι του................................ , λα τα παιδι τρχουν στην αυλ.
η)Πρε το ………………… να σκεπαστες, γιατ κνει κρο.
 θ)Οι μαθητς που εναι επιμελες στα……………………….τους παρνουν  καλος βαθμος στα…………………………………
2.Να συμπληρσεις τα παρακτω κεν με ουσιαστικ σε -μα σε -μμα που παργονται απ τα ρματα των παρενθσεων.
α) Ο κριος γρισε και μας κοταξε με αυστηρ..βλμμα..(βλπω)
β) φησε λη την περιουσα του σε κποιο φιλανθρωπικ………… (ιδρω).
γ) χει κνει πολλ............................ (σφλλω) στη ζω της, μως δε …………………….μετανινει για τποτα.
δ) 0 Γιργος χτπησε και του καναν τρα................. (ρβω) στο κοτελο.
ε) Η εικνα της Μεγαλχαρης στην Τνο εναι γεμτη………… (τζω).
στ) Απ την κορυφ του....................... (υψνω) βλπαμε τον κμπο.
ζ) Σιγ σιγ η φασαρα, οι φωνς και τα……………………(σπρχνω) δυνμωναν.

 

3.Να σχηματσεις φρσεις γρφοντας το δετερο ουσιαστικ στη γενικ ενικο και πληθυντικο.
α) οι ρδες-το ρμα      ............. οι ρδες του ρματος........ οι ρδες των αρμτων

β) ο αφρς- το κμα

γ) το βρος-το σμα

δ) τα τλη-το τηλεγρφημα

ε) η καλλιργεια-το κτμα

στ) η διαφμιση-το εμπρευμα

 

 

4.Να συμπληρσεις τα παρακτω κεν βζοντας τα ρματα των παρενθσεων στο σωστ τπο του αορστου.
α] Ο Σκης και η Κατη….μλωσαν…..(μαλνω) πολ σχημα.
β) Ο Ανστης.......................... (σημαδεω) και........................... (ρχνω) τη σατα ακριβς στο στχο.
γ) Πολλ σπτια........................ (καταστρφομαι),...................... (γκρεμζομαι) και............................. (παθανω) σοβαρς ζημις.
δ) ταν........................... (κηρσσομαι) ο πλεμος, υπηρετοσε στον βρο.
ε) 0 διαιτητς.......................... (σφυρζω) τη λξη του αγνα.
στ) Ο ορειβτης......................... (περιπλανιμαι) για μρες στα βουν.
ζ) Τους.............................. (υπσχομαι) τι θα πμε το καλοκαρι να τους δομε.

 

 

5.Να συμπληρσεις τις παρακτω στλες βζοντας τα ρματα στον ενεργητικ και στον παθητικ αριστο.
Ενεσττας     Ενεργητικς αριστος      Παθητικς αριστος
ενοχλ                   ενχλησα                    ενοχλθηκα
ξαπλνει        
στερον        
αντιμετωπζει  
αναφρουμε  
πιζετε          
συζητον       
βρσκω         


6.Να συμπληρσεις τις λξεις που λεπουν.
Ενικς αριθμς                    Πληθυντικς αριθμς
α) ξδεψε                         —      .................................
β) ................................        __             μαθετηκαν
γ) κοιτχτηκα                    —                                 
δ) κυνγησε                      —      .................................
ε) ................................         __           αποκριθκαμε
στ) προμηθετηκες              —                                        
ζ) ................................           -      περσσεψαν
η) ...............................           —      ξενιτευτκατε

 


7.Να συμπληρσεις τα κεν του παρακτω κειμνου βζοντας τα ρματα των παρενθσεων στο σωστ πρσωπο του αορστου.
«Αφο φησε (αφνω) τον Οδυσσα, η Λδα………………(τρχω) στο σπτι του Στφανου. Ο πατρας του……………….(σκφτομαι) τι η κοπλα………….(ρχομαι) να ζητσει την ανταμοιβ της που ………………(σζω) το γιο του, γι' αυτ και της πρσφερε χρματα. Η Λδα ……….………(αρνομαι) κι……………..(νιθω) προσβεβλημνη. Ττε εκενος της……………(ζητ) να τον συγχωρσει.
Μλις ο Στφανος ……………(βλπω) τη Λδα,…………(ρχνομαι) στην αγκαλι της.
-Βλπω τι εσαι πολ καλτερα!.................(παρατηρ) εκενη.
-χι, χι, πονω πολ,………………(αναστενζω) ο Στφανος».


 

αρχ της σελδας