( )

 

αρχικ σελδαΑΣΚΗΣΕΙΣ-να ακμα σκαλ

1. Να συμπληρσεις τα κεν των παρακτω λξεων με α' συνθετικ το δι(σ)- και το δυσ-.
α) χω να σας πω κτι πολ ....ρεοτο.
β) Η Μαρα...... χησε στο γμο της.
γ) 0 γετονς μας χει πντε εγγνια και δο γγονα.
δ) Η μαντινδα εναι................................ τιχο ποημα.
ε) Το μθημα των αγγλικν εναι............. ωρο.
στ) Για να φτσουμε ψηλ στο βουν, περσαμε απ        ….βατα μονοπτια.
ζ] Στην κυριακτικη εφημερδα εχαν να.. σλιδο αφιρωμα στη Μαρα Κλλας.

2. Να γρψεις με μα σνθετη λξη πς λγεται
α) το αυτοκνητο που χει δο πρτες     — …………
β) το καλθι δο πντων                       — .....................
γ) αυτς που δσκολα πιστεει κτι       — .....................
δ] το αυτοκνητο που χει θσεις για δο τομα............... —               
ε) ο αετς που χει δο κεφλια             — .....................
στ) η δεια που διαρκε δο μνες           —    

                  3.Με τη βοθεια τον λεξικο σας να βρετε πς λγεται:

  1. η εκδρομ που διαρκε δο ημρες .............................................
  2. το αυτοκνητο που χει δο θσεις —..........................................
  3. αυτς που χει ψος δο μτρα —.............................................
  4. το κεμενο που εναι γραμμνο σε δο σελδες -............................
  5. η λξη που αποτελεται απ δο συλλαβς ...................................
  6. το κεμενο που εναι δσκολο να διαβαστε —................................
  7. αυτς που δσκολα μπορε να βρεθε —.......................................
  8. αυτς που κινεται με μεγλη δυσκολα —.....................................
  9. αυτς που χει σχημη μορφ —..............................................
  10. αυτς που χει κακ τχη —....................................................

  4.Να ξαναγρψετε τις παρακτω προτσεις αντικαθιστντας τα ρματα που εναι γραμμνα με ντονα μαρα γρμματα με το ρμα «κνω» + το αντστοιχο ουσιαστικ, κνοντας παρλληλα και λες τις λλες απαρατητες αλλαγς.

  Να προσχετε ταν χρησιμοποιετε ττοια εργαλεα.

  Οι επιστμονες ερευνον αυτ το φαινμενο πολλ χρνια.

  Θλω να συζητσω μαζ του το θμα αυτ.

  Πγε στα ξνα και πρκοψε.

  Οι ειδικο επεξεργζονται το νο σχδιο δρσης.

   λοι εχαν βγει ξω και βλταραν στην παραλα.

 

 

αρχ της σελδας