αρχική σελίδα

(εκτυπώστε τη σελίδα αυτή ή αν δεν έχετε εκτυπωτή κάντε τη αποθήκευση στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας)

 

         

····· ΑΣΚΗΣΕΙΣ    ·····

1.     Να συμπληρώσεις τα κενά των παρακάτω προτάσεων με τα κατάλληλα ρήματα που παράγονται από τις λέξεις που βρίσκονται στην παρένθεση.
α) Σιγά σιγά.. καλυτερεύει. (καλύτερος) ο καιρός.
β) Κάθε φορά που ο πατέρας................. (ανηφόρα) προς το σπίτι,
........................ (ανάσα) βαριά, γιατί................ (καπνός) πολύ.
γ) Όλο κάτι......................... (πάθος) αυτός και........................
(νύστα) συνέχεια.
δ) Η Δέσποινα..................... (νοίκι) το παλιό μας σπίτι.
ε) Όταν......................... (νύχτα), τα παιδιά μαζεύονται στα σπίτια τους.
στ) Όσο πάει όλο και.................. (πλατύς) και.........................
(βαθύς) το άνοιγμα.

 

2.     Να ξαναγράψει τις προτάσεις με άλλο τρόπο, όπως στο παράδειγμα.
α) Η άσκηση μάς κάνει δυνατούς. Η άσκηση μας δυναμώνει.

β) Η ηλιοθεραπεία μας κάνει πιο μαύρους.

 

γ) 0 πατέρας κάνει άσπρο τον τοίχο.

 

δ) Τα γλυκά μας κάνουν χονδρούς.

 

ε) Εδώ ο δρόμος γίνεται στενός.

 

στ) Τα μάγουλα του κοριτσιού είναι κόκκινα.

3.   Να σχημάτισε  ρήματα από τις παρακάτω λέξεις.
σημάδι ......... σημαδεύω
ζύμη
ζωντανός
χαμηλός
κόπος 
γυαλί
άγιος   
κίτρινος
ακριβός
σκληρός
φωλιά 
ανάγκη
τρόμος
άδειος

4. Να συμπληρώσεις τις παρακάτω προτάσεις με ρήματα που παράγονται από τις ακόλουθες λέξεις:

όμορφος, καμάρι, θρίαμβος, άγριος ζεστός, ταξίδι, ψώνια.


α) Ό,τι και να γίνει, στο τέλος......................... η αλήθεια
β) Η γιαγιά.................... τα χέρια στη σόμπα.
γ) Τα καλλυντικά................. τις γυναίκες
δ) Η Εύα.................... με τις φίλες της όλο το απόγευμα.
ε) Η μητέρα................... για το γιο της διότι έγινε γιατρός
στ) Φοβάμαι όταν................ με το πλοίο.
ζ) Ο δάσκαλος.................. όταν τα παιδιά κάνουν φασαρία.


 

5.   Να συμπληρώσεις τις οικογένειες των παρακάτω  λέξεων.

Ρήμα  
αυτός που το κάνει

α) καθαρός  … καθαρίζω……………….. καθαριστής
β) σχόλιο  ...................................                              
γ) καπνός…….....................................
δ) εξουσία.................................................
ε) πάλη    ............................................
στ) αγορά                                     

6.  Να γράψεις στη σωστή θέση τα ρήματα που σχηματίζονται, από τις παρακάτω λέξεις.

 

όπλο, κοντός, αφρός, στεφάνι, τσουβάλι, πίστη, ήσυχος, θυμός, παιδί, σάπιος, αθώος, κομμάτι, παχύς, ζήλια, δοκιμή, θερμός, μάτι, όνομα

-ιάζω

-ίζω-οπλίζω

-ευω -ωνω -αίνω -άζω

 

 

                                         ·

 

 

                                          ·

 

 

 

-αίνω                                         · -άζω

αρχική σελίδασελίδα των ασκήσεων