αρχική σελίδα

(εκτυπώστε τη σελίδα αυτή ή αν δεν έχετε εκτυπωτή κάντε τη αποθήκευση στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας)

 

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1.   Να συμπληρώσεις τα παρακάτω κενά γράφοντας τα ουσιαστικά σε πτώση γενική.
α) Δέσε τα κορδόνια των................... (παπούτσια) σου.

 

β) Οι ναυτικοί πάλεψαν με τα κύματα της............... (θάλασσα).
γ) Ομάδες..................... (εθελοντές) έστησαν σκηνές για τους πρόσφυγες.
δ) Η χορήγηση των.................... (δάνεια) θα γίνει από την τράπεζα.
ε) Το καθαρισμός......................... (δρόμοι) θα γίνει από το συνεργείο
του....................... (δήμος).
στ) θα παρακολουθήσουμε τη μετάδοση της................ (λειτουργία)
από την τηλεόραση.

 

 

2.       Να φτιάξετε φράσεις γράφοντας το δεύτερο ουσιαστικό σε πτώση γενική.
α) ο διάδρομος-το αεροδρόμιο   
β) το τσίμπημα-μέλισσα            
γ) τα εισιτήρια-οι επιβάτες       
δ) τα δέντρα-το δάσος              
ε) το άρωμα-το πεπόνι
στ) τα σύνορα -τα κράτη            
ζ) το κλίμα-η χώρα                    

 

3.   Να αντικαταστήσεις τις φράσεις των παρενθέσεων χρησιμοποιώντας γενι­κή προσδιοριστική, όπως στο παράδειγμα.
α) 0 Δήμος (εργάζεται σε υπουργείο).
Ο Δήμος είναι υπάλληλος υπουργείου.

β) Η Αγγελική (διδάσκει χορό).

 

γ) Επισκέφτηκε (αυτούς που φρουρούν τα σύνορα).

 

δ) Του αρέσουν πολύ (τα καλοκαιρινά φρούτα).

 

ε) Ενοχλούνται από (τις μηχανές που κάνουν θόρυβο).

 

4.Να ξαναγράψεις τις παρακάτω προτάσεις κάνοντας τις απαραίτητες αλλαγές, όπως στο παράδειγμα.
α) Κανόνισα να συναντηθούν οι φίλοι.
Κανόνισα τη συνάντηση των φίλων.
β) Οι υπουργοί συμφώνησαν να επεκταθούν τα έργα.
γ) 0 διευθυντής αποφάσισε να αγοραστεί το μηχάνημα.

 

δ) Η νοσοκόμα τούς ανακοίνωσε ότι γεννήθηκε το μωρό.


 

αρχική σελίδασελίδα των ασκήσεων