αρχική σελίδα

(εκτυπώστε τη σελίδα αυτή ή αν δεν έχετε εκτυπωτή κάντε τη αποθήκευση στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας)

 

Ασκήσεις – Το νερό ταξιδεύει


1.Να γράψεις τι σημαίνουν οι παρακάτω συντομογραφίες
βλ.                  =
κ.ά.                = 
Μ. Ασία         =  
σημ.            =  
μΧ          =                       
λ.χ.        = 

 

2.Να συμπληρώσεις τα κενά με τη σωστή συντομογραφία.
Η........... κ........... (κυρία) Λάμπρου έφτασε στο σπίτι στις 11.00.................................. (πριν από
το μεσημέρι). Στον τοίχο του σαλονιού κρεμόταν ένα ρολόι του 18ου..........................................
(αιώνα), που είχε μήκος 80.............................. (εκατοστά). Πάνω στο γραφείο βρήκε ένα
βιβλίο. Διάβασε μερικές σελίδες από το................................. (κεφάλαιο) 5 και έπειτα έφυγε
. Στις 3.00 ................................ (μετά το μεσημέρι) είχε ραντεβού με τον.........................................
(κύριο) Χατζή σε ένα πάρκο που απέχει 2............................... (χιλιόμετρα) από το σπίτι.

3.            Να γράψετε τι σημαίνουν τα παρακάτω ακρωνύμια.
ΚΟΚ · Κώδικας Οδικής Κυκλοφορίας
Ν.Ε.Τ. : ..........................................................................................................................................................
Μ.Μ.Ε.: ........................................................................................................................................................
Δ.Ε.Η. : .........................................................................................................................................................
Ο.Τ.Ε. : ..........................................................................................................................................................

 


4. Να γράψετε τα ακρωνύμια των παρακάτω Λέξεων.
Ολυμπιακή Αεροπορία = ..........................................
Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθηνών =.............................................
Εθνικό Κέντρο ’μεσης Βοήθειας =.....................................................
Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα =.................................................
Ελληνική Ραδιοφωνία Τηλεόραση =........................................................................................
Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών =..............................................................................................

 

5 .  Να ενώσεις με μία γραμμή αυτά που ταιριάζουν.
σελ.         .                                                   · και λοιπά
Π.Δ.         ·                                                   · γραμμάρια
κ.λπ.       ·                                                           ·  κεφάλαιο
γραμμ.    ·                                                   ·  Αύγουστος
Αύγ.         ·                                                   ·  Παλαιά Διαθήκη
κεφ.        ·                                                   . σελίδα

 

 

 

αρχική σελίδασελίδα των ασκήσεων