Κάντε κλικ για την αρχική σελίδα

(εκτυπώστε τη σελίδα αυτή ή αν δεν έχετε εκτυπωτή κάντε τη αποθήκευση στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας)

Επαναληπτικό μάθημα στη Γεωγραφία

Επαναληπτικό μάθημα στη Γεωγραφία
Ονοματεπώνυμο...................................................................................................................
1.Τι ονομάζουμε διάβρωση

 

2.α.Ποια εδάφη ονομάζονται προσχωσιγενή;


    β.τι ονομάζουμε όξινη βροχή;

 

3.Ποια ηφαίστεια ονομάζονται ενεργά και ποια σβησμένα;

 

4.Κάνε την αντιστοίχιση:
Ηφαίστειο                           αλλαγές στην επιφάνεια της γης
Σεισμός                              στάχτη
Ηφαιστειακή τέφρα           διάπυρο υλικό      
Λάβα                                  στενή δίοδος
Πόρος                                πήρε το όνομά του από αρχαίο Θεό

5.Συμπλήρωσε στα κενά τις λέξεις που λείπουν:
Μια καταστροφή μπορεί να οφείλεται σε…………………………….και σε ……………………………………αίτια.Μια καταστροφή που οφείλεται σε ………………………αίτια κανείς μας δεν μπορεί να την αποτρέψει.Μπορούμε όμως να αποτρέψουμε καταστροφές που οφείλονται στον…………………………………..λαμβάνοντας διάφορα μέτρα .Το κράτος έχει δημιουργήσει ……………………………  για την παροχή βοήθειας στους ανθρώπους που πλήττονται από …………………………………καταστροφές.

 

 

αρχική σελίδασελίδα των ασκήσεων