Κάντε κλικ για την αρχική σελίδα

(εκτυπώστε τη σελίδα αυτή ή αν δεν έχετε εκτυπωτή κάντε τη αποθήκευση στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας)

 

1ο ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΤΗ ΓΕΩΓΡΑΦΙΑ(ΧΑΡΤΕΣ)

1.Συμπλήρωσε με την κατάλληλη λέξη το παρακάτω κείμενο:

Για να μελετήσουμε τη μορφή της ……………….της Γης και τις αλλαγές της πρέπει να μπορούμε να την απεικονίσουμε. Μια τέτοια απεικόνιση είναι ο …………….

 

2.Ποιο χάρτη θα χρησιμοποιούσες σε κάθε περίπτωση ;

Αν ήθελα να βρω…

 

 

Θα χρησιμοποιούσα

Τα προϊόντα που παράγει η Ελλάδα

 

Γεωμορφολογικό χάρτη της Ελλάδας

Τα κράτη της Ευρώπης

 

 

Ορειβατικό χάρτη

Τα βουνά τα ποτάμια και τις

πεδιάδες της Ελλάδας

 

Παραγωγικό χάρτη της Ελλάδας

Το μονοπάτι που πρέπει να ακολουθήσω, για να φτάσω στην κορυφή του Ολύμπου

 

Οδικό χάρτη της πόλης

Το δρόμο που πρέπει να ακολουθήσω, για να πάω από το σπίτι μου στο σπίτι ενός φίλου (αν κατοικώ σε πόλη)

Πολιτικό χάρτη της Ευρώπης

 

3.Τι είναι το υπόμνημα ενός χάρτη και σε τι μας βοηθάει;

 

 

 

 

4.Δυο πόλεις απέχουν μεταξύ τους σε ευθεία γραμμή 20 εκατοστά . Η κλίμακα του χάρτη είναι 1:100.000 .Ποια είναι η πραγματική απόστασή τους;

 

 

 

5.Βλέποντας από το χάρτη σου γράψε αν είναι σωστό(Σ) ή λάθος(Λ):

Η Χίος βρίσκεται βορειοανατολικά της Αθήνας

 

Το Κιλκίς βρίσκεται νότια της Θεσσαλονίκης

 

Η Καβάλα βρίσκεται ανατολικά της Θεσσαλονίκης

 

Τα Ιωάννινα βρίσκονται Βορειοδυτικά της Χαλκίδας

 


6 .Σημείωσε τον προσανατολισμό στους παρακάτω χάρτες:

 

αρχική σελίδασελίδα των ασκήσεων