Αρχική σελίδα

 

Ασκήσεις

1.     Να γράψεις μέσα στην παρένθεση σε ποια έγκλιση βρίσκονται

τα ρήματα των παρακάτω προτάσεων.

α) Τα παιδιά βγήκαν έξω από την τάξη. (οριστική)
β) Σταματήστε τους τσακωμούς. (                           )
γ) As ξεκινήσουμε επιτέλους. (                               )
δ) Να έχεις την ευχή μου, παιδί μου. (                                  )
ε) Οι γιατροί του νοσοκομείου απεργούν σήμερα. (                                    )
στ) Κάνε μου τη χάρη να φύγεις. (                                   )
ζ) Όταν γυρίσεις, τηλεφώνησε μου. (                                  )

2.     Να ξαναγράψεις το παρακάτω κείμενο μεταφέροντας τα ρήματα στην υποτακτική.

Ο Παντελής ξυπνάει, πλένει το πρόσωπο του, βουρτσίζει τα δόντια του και ντύνεται.

Ετοιμάζει την τσάντα του και πηγαίνει στην κουζίνα. Πίνει το γάλα του, χαιρετάει τους γονείς του και φεύγει.

Διασχίζει προσεκτικά το δρόμο, περ­νάει από το σπίτι του φίλου του του Στέλιου και πηγαίνουν μαζί στο σχολείο.

 

 

Η γιαγιά είπε στον Παντελή να ξυπνήσει,

  

 

 

 

 

             

3.     Να ξαναγράψεις το παραπάνω κείμενο μεταφέροντας τα ρήματα στην προστακτική.

Η γιαγιά είπε «Παντελή, ξύπνα,

 

 

 


           

4.    Να συμπληρώσεις τα κενά των παρακάτω προτάσεων βάζοντας τα ρήματα των παρενθέσεων στο β' πληθυντικό πρόσωπο

της προστακτικής αορίστου.

α) Σεβαστείτε (σέβομαι] τις ώρες κοινής ησυχίας, ιδίως αν μένετε σε πολυκατοικία.

β)                            (αφήνω) τα αυτοκίνητά σας και                                           (μετακινούμαι) με

τα μέσα μαζικής μεταφοράς.

γ)                            (χρησιμοποιώ) τους κάδους ανακύκλωσης,                                    (εξοι­κονομώ) χρήματα και ενέργεια και                                                (διατηρώ) το περιβάλλον κα­θαρό.

δ)                           (αποφεύγω) να τρώτε έξω και                                               (προτιμώ) το σπιτικό φαγητό.

ε)                             (κάνω) ένα δώρο στον εαυτό σας και                                (γυμνάζομαι)

στο γυμναστήριο του δήμου.

στ) Για περισσότερες πληροφορίες                    (τηλεφωνώ) στο ακόλουθο                 τη­λέφωνο.

ζ)                            (διώχνω) το άγχος,                             (απαλλάσσομαι) από τις έγνοιες

και                         (ζω) ελεύθερα.

 

5.            Να συμπληρώσεις τα κενά στις καταλήξεις των παρακάτω ρημάτων.
α) Γλεντήστε με την ψυχή σας!
β) Κανον             στε τα ραντεβού σας για να είστε στην ώρα σας.
γ) Συνεννοηθ    τε μεταξύ σας και π            τε μου.
δ) Τραβ  ξτε το χαλί και τυλ  ξτε το.
ε) Παρακαλ       στε να ενημερώσετε εγκαίρως για την παρουσία σας στη δεξίωση.
στ) Κατεβ          τε  από αυτόν το συρμό και επιβιβαστ           τε στον επόμενο.
ζ) Αθρ   στε τα γινόμενα και λ  στε την άσκηση.

 

6.            Να συμπληρώσεις τα κενά των παρακάτω προτάσεων βάζοντας τα ρήματα
των παρενθέσεων στο β' ενικό πρόσωπο της προστακτικής
αορίστου.

α) Ανάγγειλε (αναγγέλλω) αμέσως τη λήξη της εξέτασης.
β)                            (διαγράφω) τον τώρα από τη λίστα.
γ)                           (μεταφράζω) αυτό το κείμενο και                        (αναλύω) το.
δ)                           (επιτρέπω) μου να σου δώσω μια συμβουλή.
ε) Μην είσαι τόσο αυστηρός μαζί του                 (παραβλέπω) και κανένα λα­θάκι του.
στ)                          (αντιγράφω) τις προτάσεις από τον πίνακα.
ζ)                            (υποδεικνύω) μου πού έχω κάνει λάθος.
η)                           (αναβάλλω) όλα τα ραντεβού που έχεις κανονίσει για σήμερα.

αρχή της σελίδας

αρχική σελίδασελίδα των ασκήσεων