Αρχική σελίδα

 

 

Αντώνυμα (αντίθετα) επιθέτων

ΑΣΚΗΣΕΙΣ

1.    Να γράψεις τα αντίθετα των παρακάτω επιθέτων.
α)γόνιμος            άγονος ε) στενός     ........
β)φιλικός           ................. στ) ευγενικός..........
γ) απρόσεκτος .................. ζ) άνοστος   ........
δ)δυτικός           ....................η) γεμάτος      ........

2.    Να αντιστοιχίσεις τα επίθετα της στήλης Α με τα αντίθετά τους στη στήλη Β.
Α                                              Β
επιθυμητός                               . πρωινός
βραδινός      ·                           · φυλλοβόλος
δυσάρεστος  ·                          · ανεπιθύμητος
αειθαλής       ·                            · σκοτεινός
φωτεινός    ·                           · ευχάριστος


3.   Να ξαναγράψεις τις παρακάτω προτάσεις αντικαθιστώντας τα επίθετα με τα αντώνυμά τους.
α) Τα παιδιά τους σπουδάζουν σε δημόσιο σχολείο.
Τα παιδιά τους σπουδάζουν σε ιδιωτικόσχολείο.
β) Προτιμώ τα ώριμα φρούτα.

γ) Ο κατηγορούμενος κρίθηκε αθώος.

δ) Πίνει το γάλα του κρύο.

ε) Τα θέματα των εξετάσεων ήταν εύκολα.

στ) 0 Γρηγόρης είναι υπεύθυνος και υπομονετικός οδηγός.

 

4.Να συμπληρώσεις τα κενά του παρακάτω κειμένου με τα αντώνυμα των
επιθέτων που είναι στις παρενθέσεις.

Ο φετινός (περσινός) μας δάσκαλος είναι................. (γέρος),.................... (άσχη-­
μος) και................. (ασπρομάλλης). Είναι η............. (τελευταία) του χρονιά
στην Αθήνα. Τα................. (επόμενα) χρόνια δίδασκε σ' ένα........ (πεδι­-
νό) χωριό της Ηπείρου. Το σχολείο του χωριού ήταν ................... (μεγάλο) και
................  (καινούριο) και οι μαθητές ...................  (πολλοί). Τώρα όμως είναι
............... (λυπημένος), γιατί θα έχει τη δυνατότητα να κάνει...................... (πα­-
λιούς) φίλους.

5.Να συμπληρώσεις τα παρακάτω κενά  με τα αντώνυμα των επιθέτων.
α) φτηνό αυτοκίνητο              ακριβό αυτοκίνητο
β) σκληρό στρώμα                  .................στρώμα
γ] ............ μέρος                    γνωστό    μέρος
δ) διαβασμένος μαθητής          …………μαθητής
ε) ............ δρόμος                    ανώμαλος  δρόμος
στ) τυχερός άνθρωπος        ...................άνθρωπος
ζ) ειδικό συμπέρασμα                           συμπέρασμα

αρχή της σελίδας

αρχική σελίδασελίδα των ασκήσεων