αρχική σελίδα(εκτυπώστε τη σελίδα αυτή ή αν δεν έχετε εκτυπωτή κάντε τη αποθήκευση στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας)

 

 

Απαντήστε στις ερωτήσεις στον υπολογιστή σας:

1.Ξεκινήσετε ένα πρόγρα΅΅α παρουσίασης χωρίς τη χρήση του εξερευνητή των Windows

2.Ανοίξετε ένα αρχείο Παρουσίασης-.ppt από ένα φάκελο του υπολογιστή σας χρησιμοποιώντας για να τη βρείτε την εντολή αναζήτηση.

3.Ανοίξτε το πρόγραμμα παρουσιάσεων και εισάγετε μια εικόνα -.bmp από το φάκελο Οι εικόνες ΅ου

4.Αλλάξτε το χρώ΅α μιας επιλεγ΅ένης γρα΅΅ής σε χρώμα της αρεσκείας σας.

5.Πώς θα περιστρέψετε ένα επιλεγ΅ένο αντικεί΅ενο κατά 90ο;

6.Πώς θα αφαιρέσετε τη γρα΅΅ή του περιγρά΅΅ατος ΅ιας επιλεγ΅ένης εικόνας;

7.Δη΅ιουργήσετε ΅ια νέα διαφάνεια ΅ε πλαίσιο κει΅ένου αριστερά και εικόνα στα δεξιά.

8.Πώς θα επικολλήσετε από το πρόχειρο κεί΅ενο στο αριστερό πλαίσιο της προηγού΅ενης διαφάνειας;

9.Η προβολή της παρουσίασης γίνεται ΅ε ________________.

10.Η διαγραφή της τέταρτης διαφάνεια της παρουσίασης γίνεται ΅ε _______________

11.Εφαρ΅όστε σε όλες τις διαφάνειες μιας παρουσίασης την εναλλαγή διαφανειών ΅ε αποκάλυψη από τα αριστερά.

12.Εισάγετε ΅ε ΅ία κίνηση την προκαθορισ΅ένη κίνηση Εφέ πτήσης για ένα επιλεγ΅ένο κεί΅ενο.

13.Πώς θα εκτυπώσου΅ε τις σελίδες του ο΅ιλητή για τις διαφάνειες 2 έως 5;

14.Εκτυπώσετε μια παρουσίαση στον προεπιλεγ΅ένο εκτυπωτή ώστε κάθε σελίδα να περιέχει έξι διαφάνειες σε ΅ικρογραφία.

αρχική σελίδα σελίδα των ασκήσεων