Αρχική σελίδα

 

Ασκήσεις για τον πολλαπλασιασμό

 

1.Κάνε τους παρακάτω πολλαπλασιασμούς:

 

167 χ8 =................. ................................... 387 χ5=.................
385 χ6 =................. ................................... 1.240x3 =.............
1.547x7 =...............                                     1.800x2=..............
3.658x4=................                                     1.946x9=..............

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Κάνε τους πολλαπλασιασμούς με το μυαλό:
380 χ1Ο = ............. .................................... 132x100=...........                         20x1.000=...........
687 χ1Ο = ............. .................................... 167x100=........... ....................... 16x1.000   ...........
1.280x10 = ...........                                      200x100=............                        2x10.000=...........

Πολλαπλασιασμός με διψήφιο

1.Κάνε τους παρακάτω πολλαπλασιασμούς με όποιον τρόπο θέλεις:
27x16=      96x41=                              137x12=                               456x24=              
48x15=      67x38=                              223x33=                               538x36=              

 

 

 

 

 

 

 

 

2.Κάνε με το μυαλό τις παρακάτω πράξεις:

60x20 =                 40x50 =                 400x300=            
70x80 =                 800x20=                               130x20 =             
250x40 =              200x50=                               600x200=


 

αρχή της σελίδας

αρχική σελίδασελίδα των ασκήσεων