αρχική σελίδα(εκτυπώστε τη σελίδα αυτή ή αν δεν έχετε εκτυπωτή κάντε τη αποθήκευση στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας)

 

    

Πολλαπλασιασμός –Προπαίδεια


1.Η προπαίδεια λίγο μπερδεμένη.Σκέφτομαι και συμπληρώνω:
1χ5=                  4χ5=              3χ5=               9χ5=               5χ6=
3χ4=             6χ4=                    4χ4=               9χ4=               10χ6=
9χ2=             8χ2=                    3χ10=             7χ10=             7χ7=
9χ3=             5χ3=                    7χ4=               6χ2=               7χ8=

 

2.Η Προπαίδεια ακόμη πιο μπερδεμένη.Σκέφτομαι και συμπληρώνω:
9χ..…=90     ….χ10=100         …..χ6=12       …..χ6=42       …..χ6=6
….χ7=21      ……χ7=35           …..χ7=7          …..χ7=63       10χ….=70

 

3.Λύνω τα παρακάτω προβλήματα:

Για να λύσω το πρόβλημα θα …………………………………………………………………………………………

ΠΡΑΞΗ:


Απάντηση: 


 

Για να λύσω το πρόβλημα θα…………………………………………………………………………………………….

ΠΡΑΞΗ:


Απάντηση:

 

Για να λύσω το πρόβλημα θα……………………………………………………………………………………………..

ΠΡΑΞΗ:

Απάντηση:

ΠΡΑΞΗ:


Απάντηση:

 

 

αρχική σελίδα σελίδα των ασκήσεων