αρχική σελίδαΑΣΚΗΣΕΙΣ ΙΣΤΟΡΙΑΣ

 

 

 

Επαναληπτικό μάθημα στην Ιστορία

Ενότητα 4η

1.Κάνε την αντιστοίχηση:

Συνταγματική μοναρχία                        •

 

•Μακεδονομάχος

Παύλος Μελάς                                        •

•Όθωνας

Έξωση                                                       •

•Πρωθυπουργός

Χαρίλαος Τρικούπης                             •

•Η απομάκρυνση του μονάρχη από το θρόνο

Μεγάλη Ιδέα                                          •

•Ζωγράφος

Νικόλαος Γύζης                                      •

•Η επέκταση και απελευθέρωση των αλύτρωτων Ελλήνων

Ανατολικό ζήτημα                                 •

•Επίλυση θεμάτων που σχετίζονται με τα εδάφη της Οθωμανικής αυτοκρατορίας

 

2. Συμπλήρωσε τις λέξεις που λείπουν:

Το ελληνικό κράτος στη διάρκεια του 19ου και αρχές του 20ου αι. ήταν εξαρτημένο από ………………………………………………………….Από αυτές ζητούσαν και τη λύση του ………………………………….ζητήματος.Ο Χαρίλαος Τρικούπης  εφάρμοσε ένα φιλόδοξο εκσυγχρονιστικό πρόγραμμα για την ανάπτυξη της χώρας .Στα χρόνια έγινε η χάραξη του ………………………………………….και …………………………….δικτύου,η διάνοιξη της…………………….της  Κορίνθου και έγινε η αποξήρανση της λίμνης ………………………….Για να γίνουν όμως τα έργα αυτά χρειάστηκαν πολλά χρήματα που το ελληνικό κράτος ………………………………………..Ο δανεισμός αυτός συντελεί σε μεγάλο βαθμό στην ……………………………του στα τέλη του 19ου αι.

 

3.Γράψε Σ για το σωστό και Λ για το λάθος

Στις 3 Σεπτεμβρίου 1843 το ελληνικό κράτος αποκτά σύνταγμα

Μετά τις κινητοποιήσεις του 1909 το σύνταγμα γίνεται δημοκρατικότερο

Το γαλλικό , το ρωσικό και γερμανικό ήταν τα κόμματα της εποχής

Η Αγροτική μεταρρύθμιση βοήθησε στην ανόρθωση της οικονομίας

Οι γυναίκες έχουν ίσα δικαιώματα με τους άνδρες

Οι αστικές συνήθειες αλλάζουν

 

4. Γράφω με λίγα λόγια:

Ποια είναι τα κυριότερα ζητήματα που αντιμετωπίζει το ελληνικό κράτος κατά το 19ο αι.;

 

 

 

αρχική σελίδασελίδα των ασκήσεων