αρχική σελίδα(εκτυπώστε τη σελίδα αυτή ή αν δεν έχετε εκτυπωτή κάντε τη αποθήκευση στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας)

1.Γράφω τι λέξεις της παρένθεσης στη σωστή θέση:
(ένατος , εννιά, ενενήντα, δεκαεννιά, ενενηκοστός, εννιακόσια, ενενηντάδα , εννιάμηνο)

(νν)
(ν)
   

2.Απαντώ στην ερώτηση ποιος και συμπληρώνω το ουσιαστικό:
Η Έλενα διαβάζει .................................

Ο Γιώργος ζωγραφίζει .............................

Ο λαγός τρέχει .........................

Το μωρό τρέχει .............................

Το αυτοκίνητο χάλασε ..................................

3.Βάζω τις λέξεις της παρένθεσης στη σωστή στήλη:
(ημερώνω, δυναμώνω, εξημερώνω, κολύμπι, κολυμβητήριο, ημερεύω, αδυναμία, δυνατός, κολυμβητής, κολύμβηση, εξημέρωση, δυναμωμένος)

Ήμερος δύναμη κολυμπώ
     

4. Μια λέξη σε κάθε στήλη δεν ανήκει στην ίδια οικογένεια . Τη βρίσκω και τη διαγράφω:

κλειδί ξένος καφενείο
κλειδώνω ξενιτιά καφετζής
κλειδαράς ξενιτεμένος κέρδος
καρέκλα ξεχασμένος καφές

5.Συμπληρώνω σωστά τις προτάσεις με τις ομόηχες λέξεις των παρενθέσεων:

(κλήμα-κλίμα)
Οπαππούς κλάδευε το..................της αυλής.
Το ..................του τόπου μας είναι αρκετά καλό.

(φύλλο-φύλο)
Ούτε ένα...................δεν κουνιέται σήμερα.
Το ανδρικό ή το γυναικείο.............είναι το πιο ισχυρό;

(χείλια-χείλια)
¨Εφτασε στην πατρίδα του, ύστερα από ........βάσανα.
Του έψησε το ψάρι στα...............ώσπου να τον καταφέρει.

(ψηλή-ψιλή)
Ανεβήκαμε στην πιο........κορυφή του βουνού.
Εκείνη τη μέρα έπιασε μια ...........βροχή.

6.Προσέχω πώς γράφεται η λέξη-μητέρα . Μετά συμπληρώνω σωστά και τις άλλες λέξεις:

η τύχη................ο τοίχος................το τείχος
τ...χερός, άτ...χος, τ...χοδιώκτης, επιτ...χία, τ...χοκολλώ, μεσότ...χος, τ...χογραφία, μαντρότ...χος, περιτ...χιση, τ...χιση

7.Βάζω τις ανακατεμένες λέξεις στην οικογένειά τους:

αλλάζω, οικόπεδο, γραμμή, πρόγραμμα, αλλιώς, πολυκατοικία, οικογένεια , γραμματική , γραμματόσημο, άλλοτε, αλλιώτικο, ανταλλακτικό, συνοικία, κάτοικος, υπογραμμίζω.

άλλος οικία γράμμα
     
     
     
     
     
     

8.Παρατηρώ προσεκτικά πώς γράφεται η λέξη-μητέρα.Μετά συμπληρώνω σωστά τις άλλες λέξεις:
ανοίγω.......φωνή.....πρώτος
άν..γμα, αν...χτός, άν..ξη, αν...ξιάτικος, μισάν..χτα, ορθάν..χτα,αν...χτόκαρδος-φ..νάζω, τηλέφ..νο, μαγνητόφ..νο , μικρόφ..νο, παράφ..νος-πρ..ταθλητής, πρ..θυπουργός, πρ...τοχρονιά,πρ..τεύουσα, Πρ..τομαγιά

9.Γράφω με απόστροφο τις λέξεις:

με άκουσε ---------------------μ' άκουσε
σε άφησε-----------------------
από έξω-------------------------
μου έκανε--------------------μου' κανε
θα έρθω___________
να έχεις--------------------

αρχική σελίδασελίδα των ασκήσεων