Αρχική σελίδα

 

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ……………………………………………

1.Να συμπληρώσεις τις παρακάτω στήλες.

 
Απόλυτα Τακτικά Αναλογικά Περιληπτικά
πέντε  πέμπτος Πενταπλάσιος Πεντάδα
    εξαπλάσιος   
είκοσι      
  δωδέκατος    
    διπλάσιος  
      τετράδα


                                     
                           
                           
                                                      

 

2.Να συμπληρώσεις τα κενά των παρακάτω προτάσεωνμετο κατάλληλο αριθμητικό επίθετο ή ουσιαστικό.

α) Αγόρασα μια δωδεκάδα (12) πιάτα.
β) Ο Αύγουστος είναι ο..................... (8) μήνας του χρόνου.
γ) Η Αμαλία έχει γενέθλια στις................ (18) Ιουνίου.
δ) Το................... (1.000) είναι το................... (10) του........ (100)
ε) Στη συγκέντρωση παραβρέθηκαν καμιά..................... (50) άνθρωποι.
στ) Με ποια.................. (11) θα κατέβει η ομάδα στο γήπεδο;


3.Να γράψεις με μια σύνθετη λέξη πώς λέγεται:


α) μια λέξη με τρεις συλλαβές    τρισύλλαβη
β) το ζώο που έχει τέσσερα πόδια             .......................
γ) η εκδρομή που διαρκεί πέντε μέρες .....................
δ) η σημαία που έχει δύο χρώματα        ....................
ε) τα επτά νησιά του Ιουνίου              ........................
στ) ο αριθμός που έχει έξι ψηφία                               

4.    Να συμπληρώσεις τα παρακάτω κενά με τα κατάλληλα αριθμητικά προσέχοντας να τα βάλεις στο σωστό γένος.


α) (81/2) οκτώμισι μέτρα.
β) (21/2)................. χρόνια.
γ) (31/2)................. μήνες.
δ) (41/2)................. στρέμματα.
ε) (61/2)................. ώρες.
στ) (1 1/2)............... σελίδα.


5.Να γράψεις τους παρακάτω αριθμούς με λέξεις.


α) 11 παίχτες
            έντεκα
β) 41 ημέρες
γ) 12 η ώρα                                                            
δ) 15 κιλά

                                                             
6.Να συμπληρώσεις τον όρο που λείπει στις παρακάτω ελλειπτικές προτάσεις.


α) θα έρθεις στην εκδρομή;                  Εσύ
β) Ώρα για διάβασμα.                                                      
γ) Καλή χρονιά.                                                          
δ) Εσύ είσαι πλούσιος, εγώ δεν είμαι
ε) Φαίνεται κουρασμένη.                                       
στ) Καληνύχτα


7. Ναγράψεις Σ (σωστό) ήΛ (λάθος) για να δηλώσεις αν οι παρακάτω προτάσειςείναι ελλειπτικές ή όχι.
α) Βρέχει;                                               ( …..)
β) Η Αλεξάνδρα παίζει.                        (..... )
γ) Πώς σε λένε;                                    (...... )
δ) Περίεργο είναι αυτό!                         (..... )
ε) Λοιπόν, για πού;                                    (...... )
στ)Ο Γιάννης είναι μεγαλύτερός μου.    (…..)
ζ) Καλή επιτυχία.                                  (..... )


8.  Να γράψεις τις συντομογραφίες των παρακάτω λέξεων.
αιώνας  αι.                    

Λόγου χάρη
βλέπε
μετά Χριστόν
μέτρα
και λοιπά 

 Δηλαδή
χιλιάδες
τηλέφωνο
πριν από το μεσημέρι

9. Ναγράψεις τι σημαίνουν οι παρακάτω συντομογραφίες.
γραμμ...................
Μμ..................                         
τ·μ..........................
Κ.Δ..........................
κεφ........................
κ.ο.κ......................


10.Ναγράψεις τα αρκτικόλεξα για τις παρακάτω σημασίες.
ΗΠΑ
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
.....      Ελληνικός 0ργανισμός Τουρισμού
......      Εθνικό Κέντρο 'Άμεσης Βοήθειας
.....      Ολυμπιακό Αθλητικό Κέντρο Αθήνας
….…   Τεχνολογικό Εκπαιδευτικό 'Ίδρυμα
......     Οργανισμός Εκδόσεων Διδακτικών Βιβλίων


11.Να γράψεις τι σημαίνουν τα παρακάτω αρκτικόλεξα.
α) ΑΕΙ             Ανώτατο Εκπαιδευτικό Ίδρυμα.
β) ΔΟΕ
 γ) ΜΜΕ                                                           
δ)ΟΤΕ                                                             
ε)ΥΠ.Ε.Π.Θ
στ) ΠΡΟ-ΠΟ    

 

ΑΣΚΗΣΕΙΣ θηλυκά ουσιαστικά σε –ης,-ος
1.     Να συμπληρώσεις τις παρακάτω στήλες όπως στο παράδειγμα.

α) η σκέψη               της σκέψης     των σκέψεων      τις σκέψεις
β) η αίσθηση            ...................... ............................. .......................
γ) η κιβωτός             ..................... ............................ .........................
δ) η υπόθεση            ................... ..........................             ...................
ε) ψήφος                  .................... ....................................                    
στ) η δίφθογγος         .................. ......................... .......................


2.    Να γράψεις τα παρακάτω ουσιαστικά στην ίδια πτώση του άλλου αριθμού.
α) την κυβέρνηση    τις κυβερνήσεις στ) Της διαμέτρου  ........................
β) η έξοδος               ............................... ζ) των πράξεων   ....................
γ) της βάσης            .......................           η) τις διώξεις       ......................
δ) τις χερσονήσους  ............................... θ) τη διάλεκτο       ....................
ε) οι απόψεις            .......................           ι) η εντύπωση       ...................

  3. Να σχηματίσεις φράσεις μεταφέροντας το δεύτερο ουσιαστικό στη γενική ενικού και πληθυντικού, ακολουθώντας το παράδειγμα.
α) τα γράμματα — η λέξη
τα γράμματα της λέξης/λέξεως- τωνλέξεων
β) ο νόημα-η πρόταση
γ) το μήκος-η διχοτόμος δ) το χτύπημα-η ράβδος
ε)ημερομηνία-η γέννηση

4.Να συμπληρώσεις τα κενά των παρακάτω προτάσεων βάζοντας τη λέξη που δίνεται στην παρένθεση στο σωστό τύπο.
α) Του στέρησαν το δικαίωμα εξόδου(έξοδος) από τη χώρα.
β) Στις εθνικές.............. (επέτειος) τα σχολεία κλείνουν.
γ) Ποιες είναι οι.............. (έρημος) της Αφρικής;
δ) Τα κουστούμια των................. (ηθοποιός) ήταν προσφορά του Εθνικού θεάτρου.
ε) Να γράψεις έναν τίτλο για κάθε.......... (παράγραφος).
στ) Οι επιστήμονες χρησιμοποίησαν διάφορες.................... (μέθοδος) για την έρευνά τους
ζ) Σήμερα θα ανακοινωθούν τα αποτελέσματα των................... [εξέταση).


5.       Να συμπληρώσεις τις παρακάτω στήλες.
α) τηςπερίπτωσηςτηνπερίπτωση τωνπεριπτώσεωντιςπεριπτώσεις
β) ........................      την έφοδο........................................................................
γ) ……………….     ……………….   …………………….    τις γνώσεις
δ).......................................................   των υπαλλήλων  ……………   
ε) της σχέσης     ……………………   ……………………. ………..
στ).......................................................       .................................. τις εξόδους


 6.    Ναπροσθέσεις τις καταλήξεις και τον τόνο στις παρακάτω λέξεις.
α] της εγκυκλίου                         ε) η εντυπωσ.....
β) οι διαστασ............................... στ) τις  καπνοδοχ.......
γ) των ιατρ........                          ζ) της αποφασ........
δ) την προοδ................................. η) τις  δεησ........

 


αρχή της σελίδας

αρχική σελίδασελίδα των ασκήσεων