αρχική σελίδα(εκτυπώστε τη σελίδα αυτή ή αν δεν έχετε εκτυπωτή κάντε τη αποθήκευση στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας)

ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΦΥΣΙΚΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ

 

1.Γράψε τα όργανα του αναπνευστικού μας συστήματος
1............................................
2..............................................
3..............................................
4............................................
5..............................................
7..............................................

2.Ένωσε με γραμμές αυτά που ταιριάζουν.
Μύτη                                        εδώ γίνεται η ανταλλαγή αερίων
Τραχεία                                    είσοδος του αέρα που αναπνέουμε
Κυψελίδες                              είναι η συνέχεια του λάρυγγα που καταλήγει στους βρόγχους

3.Γράψε τι περιέχει ο αέρας που αναπνέουμε.

 

 

4.Γιατί πρέπει να αναπνέουμε από τη μύτη;

 

 

 

5.Γράψε μερικές συνήθειες που συμβάλλουν στην καλή λειτουργία του αναπνευστικού μας συστήματος.

 

αρχή της σελίδας

αρχική σελίδα σελίδα των ασκήσεων