αρχική σελίδα(εκτυπώστε τη σελίδα αυτή ή αν δεν έχετε εκτυπωτή κάντε τη αποθήκευση στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας)

A.ΔΙΑΔΟΣΗ ΚΑΙ ΤΑΧΥΤΗΤΑ ΤΟΥ ΦΩΤΟΣ

1.Συμπλήρωσε τα κενά των προτάσεων :

Το φως διαδίδεται ....................................

Η ταχύτητα του φωτός είναι ........................ χμ το δευτερόλεπτο.

Η έκλειψη ....................... συμβαίνει όταν η σελήνη μπαίνει ανάμεσα στη γη και
στον ήλιο.

Όταν τα στερεά σώματα ψύχονται , τότε παθαίνουν ........................

Όταν τα στερεά σώματα θερμαίνονται , τότε παθαίνουν ........................

· Γράψε πόσων ειδών θερμόμετρα έχουμε ;

.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
2.Γράψε που χρησιμοποιούνται τα διμεταλλικά ελάσματα :
.............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................


3. Τι ανακάλυψε ( μελέτησε ή διατύπωσε θεωρία )
Ο Κέλσιος.....................................................................................................
Ο Αϊνστάιν.....................................................................................................
Ο Λαβουαζιέ.....................................................................................................
Ο Δημόκριτος.....................................................................................................

Β.ΕΝΕΡΓΕΙΑ-ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΑ-ΦΩΣ

1. Συμπλήρωσε τα κενά των προτάσεων :

Τα σώματα που τα μόριά τους αποτελούνται από ένα είδος ατόμων λέγονται ....................... ....................

Οι δυνάμεις που αναπτύσσονται μεταξύ όμοιων μορίων λέγονται δυνάμεις ..................

Οι δυνάμεις που αναπτύσσονται μεταξύ ανόμοιων μορίων λέγονται δυνάμεις .........................

Το μόριο του νερού αποτελείται από ένα άτομο .............................. και δύο άτομα ................................. .

Ο Λαβουαζιέ ανακάλυψε το ........................... .

Ο Δημόκριτος μίλησε πρώτος για τα ....................... .

2. Γράψε ποια από τα παρακάτω είναι χημικά και ποια φυσικά φαινόμενα.

Το σπάσιμο ενός ξύλου.

Η μετατροπή της τροφής που παίρνουμε σε ενέργεια.

Η μετατροπή του γάλακτος σε γιαούρτι.

Το κάψιμο ενός ξύλου.

Το όργωμα ενός χωραφιού.

3.Γράψε μερικές εφαρμογές που λαμβάνουν οι άνθρωποι το φαινόμενο της διαστολής και της συστολής :

 

4. Συμπλήρωσε τα κενά των προτάσεων :

Οι ιδιότητες που έχουν όλα τα σώματα και αναφέρονται στη γεύση , στο χρώμα , στην οσμή , την ελαστικότητα κ.α. ονομάζονται .......................... ιδιότητες.
Η μετατροπή του μούστου σε κρασί είναι ένα ........................... φαινόμενο.
Τα στερεά έχουν δικό τους ........................ και .............................. .
Τα υγρά παίρνουν το .................... του δοχείου που τα βάζουμε.
Το 21% του ατμοσφαιρικού αέρα είναι .......................... και το 78% είναι ..................
Ο Γάλλος χημικός ............................... ανακάλυψε το άζωτο , το οποίο μετριάζει τις καύσεις των σωμάτων.
Οι ............................ σχηματίζουν τα σύννεφα , τη βροχή και διευκολύνουν την αναπνοή.

5. Συμπλήρωσε Σωστό ή Λάθος :

---- Το φυσικό νερό ( το νερό στη φύση ) είναι πάντα πόσιμο.
---- Τα περισσότερα στοιχεία στη φύση βρίσκονται σε στερεή κατάσταση.
---- Ο θειούχος σίδηρος είναι μια χημική ένωση που προέρχεται από θείο και
σίδηρο.
----Το αποσταγμένο νερό χρησιμοποιείται στη βιομηχανία , στη φαρμακευτική
και στα χημικά εργαστήρια.
---- Τα άτομα αποτελούνται από μόρια.
---- Τα μόρια τα ανακάλυψε πρώτος ο Λαβουαζιέ.


6. Ποιά είναι τα στρώματα της ατμόσφαιρας ; ..........................................................

7.Αντιστοίχισε :

Βιβλίο
•αυτόφωτο
Ήλιος  
Φακός  
Λάμπα  
Πόρτα
•ετερόφωτο
Σελήνη  

 

8.Συμπλήρωσε :
(στέμμα, χρωμόσφαιρα, έκλειψη, φωτόσφαιρα, μάζα, πυρήνας )
Το εξωτερικό χρώμα του ήλιου ονομάζεται ....................................... . Γύρω απ' αυτήν υπάρχει η ............................................... . Έξω απ' αυτήν είναι το ................................ . Οι αστρονόμοι το μελετούν κατά την ................................... του ήλιου κυρίως. Στο εσωτερικό του ήλιου ο ......................................... του αποτελεί το 0,9 από τη μάζα του.

9.Βάλε Σ στις σωστές και Λ στις λάθος προτάσεις :
____ Η ακτίνα του ήλιου έχει 700.000 χλμ. μήκος.
____ Η μάζα του ήλιου είναι 330.000 φορές μικρότερη από τη μάζα της γης.
____ Η θερμοκρασία στο κέντρο του πυρήνα είναι 15 με 20 εκατομμύρια βαθμοί C .
____ Το φως του ήλιου κάνει 5 λεπτά για να έρθει από τη γη στη σελήνη.

10.Βάλε Σ στις σωστές και Λ στις λάθος προτάσεις :
____ Το φως διαδίδεται με καμπύλες γραμμές.
____ Τα σώματα που επιτρέπουν τη διάδοση του φωτός λέγονται διαφανή.
____ Η ταχύτητα του φωτός είναι 330.000 χλμ. το δευτερόλεπτο.
____ Οι φωτεινές δέσμες δεν αποτελούνται από φωτεινές ακτίνες.

11.Συμπλήρωσε με το σωστό :
( παρασκιά, ευθύγραμμη, σκιά, έκλειψη, αδιαφανές, διαστάσεις )
Η ................................ του ήλιου και της σελήνης οφείλεται στην ................................... διάδοση του φωτός. Αν στην πορεία των φωτεινών ακτινών βρεθεί ένα ............................ σώμα , τότε πίσω απ' αυτό υπάρχει ................................. . Αν η φωτεινή πηγή έχει ................................... και είναι σχετικά κοντά , τότε πίσω απ' το σώμα εκτός από τη σκιά διακρίνουμε και την .............................. .

αρχική σελίδασελίδα των ασκήσεων