Αρχική σελίδα

 

 

Αγωγή2

 

·    δήμαρχος

 

·    πάρεδρος

Κοινότητα            ·

·    κοινοτικό συμβούλιο

 

·    συνοικιακό συμβούλιο

 

·    πρόεδρος

Δήμος                  ·

·    δημοτικό συμβούλιο

 

·    αντιδήμαρχος

 

· Οι κοινότητες και οι δήμοι λέγονται
Α.  οργανισμοί κοινής ωφελείας
Β.   οργανισμοί τοπικής αυτοδιοίκησης ( Ο.Τ.Α.)
Γ.   δημόσιες επιχειρήσεις

· Τα συνοικιακά συμβούλια  εκλέγονται
Α.   στους μεγάλους δήμους
Β.   σε όλα τα χωριά
Γ.   στις αθλητικές ομάδες

· Τα έσοδα των κοινοτήτων και των δήμων προέρχονται
Α.   από τα δημοτικά τέλη μόνο
Β.   από διάφορα περιουσιακά στοιχεία τους, πρόστιμα, ενοίκια, τοπικούς φόρους μόνο
Γ.   από τις κρατικές επιχορηγήσεις μόνο
Δ.   από όλα τα παραπάνω

 

 

αρχική σελίδασελίδα των ασκήσεων